Twentse gemeenten: 29 miljoen voor innovatie

1

De regioraad van Regio Twente (het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten) heeft ingestemd met een investering van ruim €29 miljoen euro in de ‘Innovatiesprong Twente’.

Deze miljoeneninvestering komt uit het Twentse innovatiefonds dat wordt gefinancierd uit het extra dividend dat Regio Twente tot en met 2017 ontvangt van afvalverwerker Twence. De Twentse gemeenten zetten met dit gezamenlijke besluit fors in op innovatie, het benutten van het menselijk kapitaal (Human Capital) en de positionering van Twente in economisch en toeristisch opzicht.

Twente wil de economie stimuleren door innovatie in de High Tech-sector verder te bevorderen en de innovatiekracht van Twente toe te laten nemen. Innovatie is noodzakelijk om bedrijven te laten doorgroeien. Dat kan door bedrijven en organisaties te stimuleren om te investeren in nieuwe processen en producten en door hen beter te faciliteren met een goede kennisinfrastructuur.

 In de 'Innovatiesprong Twente' bundelen bedrijfsleven, onderwijs en overheid hun krachten, faciliteiten en middelen. “Dit is een belangrijke stap voor Twente en de Twentse samenwerking om de innovatiekracht te versterken op die gebieden waar Twente sterk in is”, aldus Regiovoorzitter Peter den Oudsten. “In de innovatiesprong faciliteren we als overheid en zorgen we voor goede condities. Uitgangspunt is niet het verstrekken van subsidies, maar een innovatieve, zakelijke en effectieve vorm van financiering voor belangrijke initiatieven die ook leiden tot het versterken van het Twentse midden- en kleinbedrijf (MKB).”

Met de besluitvorming van de regioraad zetten de Twentse gemeenten fors in op innovatie, het benutten van het menselijk kapitaa en de positionering van Twente in economisch en toeristisch opzicht. De middelen worden samen met de investeringen van de provincie Overijssel gestort in een innovatiefonds waaruit de innovatieagenda wordt uitgevoerd. Hierop staan projecten en initiatieven van onderwijs, onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven in Twente. Voor de afzonderlijke onderdelen worden nog concrete bestedingsplannen gemaakt die in de loop van 2012 terugkomen op de agenda van de regioraad. Daarbij gaat het ook om innovatie binnen gemeenten.

Over Auteur

1 reactie

 1. Bert Dommerholt op

  Geachte.
  Hoe kunnen bedrijven zich aanmelden voor dit innovatiebudget?
  mvg
  Bert Dommerholt
  DOVIDEQ medical BV