Uitstel voor herverdeling Gemeentefonds

0

Minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken de integrale herverdeling van het gemeentefonds in ieder geval tot 2014 uitstellen.

De herverdeelonderzoeken gaan op een laag pitje. In tegenstelling tot wat haar voorganger Donner wilde, komt Spies dus niet al in april 2012 met voorstellen voor een nieuwe verdeling. De VNG heeft eerder gepleit  voor uitstel tot na de huidige raadsperiode. Op dit moment is de exacte invoeringsdatum nog onbekend, maar het wordt dus zeker ná 2013.

Decentralisaties

Spies wil de inbedding van de decentralisaties van 'begeleiding' (overheveling AWBZ- functie begeleiding naar Wmo) en Werken naar vermogen in het gemeentefonds “nog nadrukkelijker voorrang geven”, zo schrijft zij op 7 februari aan de Kamer.

De komende periode treedt Spies in overleg met onder meer de VNG. Verder bereidt zij een reactie voor op het rapport Raad voor de financiële verhouding uit november 2011. Deze reactie gaat volgens plan dit voorjaar naar de Tweede Kamer.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden