VNG: flinke hap uit Gemeentefonds

0

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten brengt in kaart hoe ver gemeenten de trap af gaan.

Hoewel het nieuwe regeerakkoord stelt dat de 'trap op, trap af’-systematiek gehandhaafd blijft, constateert de VNG in een eerste reactie aan de Tweede Kamer dat een heel scala aan maatregelen negatieve gevolgen voor de gemeentefinanciën heeft.

Zo wordt het Btw-compensatiefonds afgeschaft, moeten gemeenten gedwongen bankieren via de schatkist, wordt het gemeentefonds aangeslagen voor zaken als onderwijshuisvesting en peuterspeelzaalwerk en wordt er, heel ongebruikelijk, een financieel voorschot genomen op een eventuele schaalvergroting.

Crisis

Al deze maatregelen werken contraproductief uit op de dienstverlening aan de burgers en beperken de investeringskracht van gemeenten, waardoor de toch al moeizame economische situatie verder verslechtert. Voor het gemeentefonds leidt de stapeling van maatregelen tot het volgende totaalbeeld in 2017:

1) Trap op trap af -352 miljoen euro

2) Afromen gemeentefonds onderwijshuisvesting -256

3) Afschaffen BTW compensatiefonds -550

4) Lagere apparaatskosten gemeenten -180

5) Terugdraaien verminderen politieke ambtsdragers +110

6) Terugdraaien dualiseringscorrectie -18

Een toelichting is hier te vinden >>

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden