Gezocht: ondernemers die meedenken

0

Meedenken over bepaalde vraagstukken of helpen bij het ontwikkelen van promotie-activiteiten: deze gemeenten vragen hun ondernemers om kennis en kunde.

Lelystad zoekt bijvoorbeeld ondernemers en organisaties in de vrijetijdssector die nieuwe activiteiten ontwikkelen of huidige activiteiten willen uitbreiden. De gemeente heeft daarvoor de stimuleringsregeling ‘Vrijetijdseconomie Lelystad’ in het leven geroepen en stelt 35.000 euro beschikbaar. De stad hoopt dat de initiatieven voor meer bezoekers zorgen, die per bezoek langer blijven en meer besteden.

‘Met een goed projectplan waaruit blijkt dat de activiteit bijdraagt aan het verhaal van Lelystad kunnen ondernemers en organisaties de gemeente aantrekkelijker maken voor bezoekers. Dat is ook nog eens goed voor de economie van Lelystad,’ aldus wethouder Ed Rentenaar.

Het verhaal van Lelystad

De subsidie bedraagt maximaal de helft van de subsidiabele kosten. Het minimale subsidiebedrag is 1000 euro, het maximale bedrag 5000 euro. Voorwaarde voor de subsidie is dat de activiteiten en initiatieven bijdragen aan ‘het verhaal van Lelystad.’ De gemeente legt uit: ‘Het verhaal heeft te maken met de strijd tegen het water, de grootste polder ter wereld, het werkeiland, sluizen, dijken, gemalen, polderstructuur, New Towns, nieuwe natuur en nieuwe cultuur. Uitgangspunten in het verhaal zijn Nieuw Land, Pioniersgeest en innovatie.’ 

Workshop economische profilering

Ook in Assen mogen ondernemers meedenken over de lokale economie. De gemeente ging in februari in gesprek met ondernemers over het verbeteren van de acquisitie en stadsmarketing. Hoe kan Assen zich beter profileren om meer bezoekers en bedrijven te trekken? De gemeente wil zo in co-creatie een gezamenlijk en gedragen economisch profiel creëren. ‘Een profiel waar bestaande en nieuwe ondernemers  zich in kunnen vinden. En dat wij vervolgens gericht en zichtbaar uitdragen met concrete diensten en producten,’ schrijft wethouder Roald Leemrijse.

Lokale klimaatdenktank

De gemeente Vaals roept ondernemers en inwoners op om mee te denken over de klimaatdoelstellingen in een lokale klimaatdenktank. ‘Inwoners en ondernemers met verschillende achtergronden en specialismen kunnen in de denktank in een informele setting met elkaar brainstormen over frisse en vernieuwende ideeën met betrekking tot de klimaatdoelstellingen en energievraagstukken,’ aldus de gemeente. 

De gemeente hoopt dat door het inschakelen van de denktank het beleid over klimaatdoelstellingen breder wordt gedragen. De denktank is dan ook sparringpartner voor het bestuur: ‘Zodat er bij het opstellen van lokaal klimaat-, energie- en duurzaamheidsbeleid rekening gehouden wordt met de lokale (financiële) draagkracht van inwoners en ondernemers.’ Begin april gaat de denktank van start. 

Ondernemerspanel

Meedenken over de zaken die spelen binnen een gemeente, van winkelier tot industrie: onder meer Zutphen, Haarlem, Hilversum, Waalwijk en Zwolle hebben een ondernemerspanel op poten gezet om ondernemers naar hun mening en wensen te vragen en in te spelen op eventuele belangen.

Input voor lichtplan

In de gemeente Amersfoort werd vorig jaar een lichtplan gemaakt voor de binnenstad. In zo’n plan staat bijvoorbeeld welke manier van verlichting past bij de verschillende onderdelen in de binnenstad. Een rijks- of gemeentemonument of een groot plein passend verlichten, dat scheelt tenslotte. Daarvoor ging de gemeente te voet de stad in en vroeg inwoners en ondernemers om mee te wandelen en hun input te geven. Bijvoorbeeld over hoe men de verlichting in de binnenstad ervaart en wat goede en minder goede plekken zijn. 

Over Auteur

Niobe Moen

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden