‘Openbaar tenzij’ als leidmotief

0

‘Openbaar tenzij’ is het adagium van het kabinet als het aankomt op overheidsinformatie. Die informatie gaat de overheid actiever openbaar maken.

“Dit vergt een mentaliteitsverandering, maar meer openheid ontstaat ook door het eenvoudigweg te doen. De open overheid zal geleidelijk verder groeien”, dit staat in de ‘Visie Open Overheid’ en het bijbehorende actieplan ‘Open Government Partnership’ (OGP) die minister Plasterk naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De visie beschrijft verschillende ontwikkelingen rond het thema open overheid en geeft aan waarom het belangrijk is aan die open overheid te werken. “Meer openheid is een brede, mondiale beweging die al langer gaande is, ook in de samenleving”, aldus het ministerie. “Deze ontwikkeling heeft invloed op de rol en werkwijze van de overheid en raakt juridische afspraken en informatiekundige uitgangspunten. Een open overheid kan bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, is een kernwaarde van de democratische rechtstaat, komt tegemoet aan de veranderende samenleving en heeft economische waarde.”

Wat het kabinet betreft “betekent een open overheid bevorderen meer transparantie over overheidsactiviteiten, en een overheid die openstaat voor initiatieven uit de samenleving, verantwoording aflegt en vernieuwende technologie inzet.”

Het actieplan is een eerste aanzet om de ambities waar te maken: het beschrijft twintig acties voor de komende twee jaar. Het moet ervoor zorgen dat overheidsorganisaties en maatschappelijke organisaties samen verder werken aan het verbeteren van de openheid van de overheid.

Tot de acties behoort bijvoorbeeld het stimuleren van (het gebruik van) open data, uitbreiding van internetconsultatie, een informele aanpak van Wob-verzoeken, en inzage en correctie van overheidsinformatie door burgers.

Nederland heeft zich in 2011 aangesloten bij het OGP, een wereldwijd samenwerkingsverband dat een open overheid wil bevorderen. Het actieplan, dat na uitgebreide raadpleging van de samenleving tot stand is gekomen, vormt een onderdeel van de OGP-afspraken. Ook voert de regering hiermee de motie Voortman uit die eind 2012 unaniem door de Tweede Kamer is aangenomen. Nederland zal de plannen eind oktober presenteren, tijdens een internationale conferentie over de open overheid.

De visie bevat ook de kabinetsreactie op het advies van de Raad voor Openbaar Bestuur ‘Gij zult openbaar maken’.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden