Eind aan project burgerparticipatie

0

Ede stopt met inspraak voor burgers via burgerparticipatieproject “mEdeMaken”.

Het burgerparticipatieproject dat de gemeente vorig jaar lanceerde, is eenmalig geweest. Doel van het project was burgers van Ede actief bij het gemeentebeleid betrekken. Hierbij konden zij tijdens een aantal bijeenkomsten op het raadhuis meebeslissen over een bezuiniging van 5,2 miljoen op de openbare ruimte, cultuur, buurthuizen, sportaccommodaties en leerlingenvervoer.

Persoonlijk
Een paar honderd mensen heeft over de bezuinigingen meegepraat, maar daarbij ging het met name om leden van belangengroepen. Inmiddels concludeert de gemeente dat het onderwerp bezuinigen te ver van de burgers afstaat. “Dat is wel een heel belangrijke les”, zegt wethouder Marije Eleveld in de Edese Post. “Het moet de mensen persoonlijk raken.”

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.