Gemeenten stellen te hoge eisen aan instellingen

0

Veel grote instellingen (62 procent) in de gehandicaptenzorg hebben moeite om te voldoen aan alle eisen van gemeenten op het gebied van verantwoording, kwaliteit en registratie. Voor kleinere instellingen geldt dit in 30 procent van de gevallen.

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) houdt, met een monitor, de vinger aan de pols met betrekking de gevolgen van de transitie.

De monitor van de VGN geeft informatie over de gevolgen van de transitie van delen van de gehandicaptenzorg naar het gemeentelijk domein (Wmo, Jeugdwet, Participatiewet). Waar in de vorige (tweede) meting nog de nadruk lag op de voorbereiding op de transitie en de verwachte effecten, laat dit rapport voor het eerst zien welke effecten er daadwerkelijk optreden.

Budgetten

Van de respondenten geeft 22 procent aan dat de budgetten niet toereikend zijn om de door gemeenten gevraagde activiteiten uit te voeren. 30 Procent van de instellingen liet bovendien weten dat het lastig wordt om op het gebied van verantwoording, kwaliteit en registratie aan alle eisen van gemeenten te voldoen. Van de grote instellingen geeft slechts 38 procent aan dat dit wél gaat lukken. Zij hebben met veel verschillende gemeenten te maken.

Lees meer over de transitie in het online Dossier Transitie >>

Wmo

Zorginkoop stond vooral in het teken van het overgangsrecht, dus de continuïteit van zorg aan bestaande cliënten. Bij meer dan 90 procent van de instellingen kochten gemeenten maatwerkvoorzieningen binnen de Wmo in. Een ruime meerderheid van de instellingen biedt dan ook individuele ondersteuning, dagbesteding en ondersteuning in groepsverband aan. Het merendeel van de instellingen geeft overigens aan dat er geen doelgroepen buiten het inkoopbeleid zijn gevallen.

Personeelsbestand

Ook opvallend is dat de meeste instellingen zich in 2014 zagen geplaatst voor een noodzakelijke krimp in hun personeelsbestand. In 2015 wordt een verdere krimp verwacht. De VNG onderzoekt verder. In een vervolgonderzoek wil de vereniging een verdieping aanbrengen. Er staan interviews met een aantal lidorganisaties in de planning. De resultaten hiervan worden in april verwacht. De VGN laat voor de zomer en in het najaar nog tweemaal een monitor uitvoeren.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.