VNG: dreigende zorgbezuiniging van 270 miljoen

0

De VNG zegt dat dit jaar een nieuwe korting op de macrobudgetten voor Jeugd en Wmo dreigt van maar liefst 270 miljoen euro. Het ministerie van VWS laat weten dat hier niets van klopt.

Om de gaten te dichten die in 2014 zijn gevallen in de Wet langdurige zorg (Wlz), wil VWS 125 miljoen euro voor Jeugdzorg en 145 euro voor Wmo uit de gemeentekas halen, schrijft de VNG in een brief aan colleges en gemeenteraden. Deze bedragen lopen op tot 135 miljoen euro voor Jeugd en 300 miljoen euro voor Wmo in 2018.

VWS

Een woordvoerder van VWS laat echter weten dat er geen nieuwe bezuinigingen dreigen. ‘Van bezuinigingsplannen is op geen enkel terrein sprake. En het is ook nog veel te vroeg om conclusies te trekken of we in 2015 ergens tekorten zouden hebben. Met de gemeenten is vorig jaar wel afgesproken: partners voor 1 januari 2015 zijn partners na 1 januari 2015. Als er door gemeenten meer zorg is verleend dan geld is gegeven, praten we over meer geld voor Wmo/Jeugd en minder voor Wlz. Is er door gemeenten minder zorg verleend praten we over minder geld voor Wmo/Jeugd en meer voor Wlz.’

IJkpunt

De VNG reageert op haar beurt met de opmerking dat ze hoopt dat deze bezuinigingen inderdaad niet door zullen gaan. ‘Maar daar is ons niets van bekend. We hebben het afgelopen najaar drie keer een bezoek afgelegd bij het ministerie van VWS. Tijdens deze bijeenkomsten is niets gezegd wat onze vrees heeft kunnen wegnemen.’ De gemeenten beargumenteren dat 2014 geen goed jaar is om als ijkpunt te nemen. ‘In 2014 was het Rijk immers nog verantwoordelijk voor deze zorg. Bovendien hebben we in 2014 alles in werking gesteld om de continuïteit van zorg te garanderen voor 2015. Toen hebben we ook al gecommuniceerd dat deze continuïteit extra geld zou gaan kosten.’

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.