Acht gemeenten acteren als één

1

De acht gemeenten in het stedelijk gebied Eindhoven hebben de uitgangspunten vastgesteld voor vernieuwing van hun onderlinge samenwerking. Met als uitgangspunt dat er gewerkt wordt als waren de gemeenten één gemeente.

De Brainport 2020-ambities staat centraal. Resultaatgerichte en slagvaardige samenwerking tussen de gemeenten in het stedelijk gebied is nodig om tot de top van technologieregio’s in Europa en de wereld te horen. Dat is wat de gemeenten willen en dat staat in de uitgangspunten Samenwerking Stedelijk gebied, waar de colleges van Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre mee hebben ingestemd.

Na het niet-doorgaan in 2002 van de grootschalige herindeling in het stedelijk gebied van de regio Eindhoven hebben de gemeenten in dit gebied het zogenaamde BGSE-convenant met elkaar afgesloten. Dit voorzag in verplichtende samenwerkingsafspraken tot 2030 om oplossingen te bieden voor de ruimtelijke problematiek van Eindhoven en de oostzijde van het stedelijk gebied (Helmond) en om via strategische investeringen een hoogwaardig vestigingsklimaat te bevorderen. De afspraken gaan vooral over wonen en werken.

De opgaven van de regio zijn ingrijpend veranderd. Met het vaststellen van de visie en uitvoeringsprogramma Brainport 2020 ligt er een stevige ambitie om tot de technologische top-3 van Europa en de top-10 van de wereld te horen. Dit vraagt ook veel van de overheden in de regio. Daarnaast wordt de noodzaak van vernieuwing van afspraken gevoed door de economische crisis, zichtbaar door de sterk teruggevallen bouwsector en de terugloop van de markt voor bedrijfshuisvesting. Tegelijkertijd presteert Zuidoost-Brabant qua werkgelegenheid en economische groei bovengemiddeld goed.

Met deze achtergrond van stevige ambities en belangrijke opgaven zijn de gemeenten gekomen tot een set van afspraken. Voorop staat het bereiken van resultaten en het ontwikkelen van gezamenlijke slagkracht. Daarbij gaat het niet alleen om een aanpak door de overheid, maar vooral ook co-productie en co-creatie met marktpartijen en andere belanghebbenden.

Naar voren
Van groot belang vinden de gemeenten gezamenlijk naar buiten toe optreden. Dat betekent ook dat vertrouwen in elkaar de basis is voor de samenwerking. Wat de acht betreft horen daar geen instrumenten van wantrouwen bij, zoals boetes of sancties. En daar hoort ook bij dat er geen rekeningen uit het verleden bij elkaar worden neergelegd.

De gemeenten willen niet met elkaar concurreren, maar het gezamenlijk belang en voordeel onderschrijven dat bedrijven zich vestigen in het stedelijk gebied en dat mensen plezierig kunnen wonen, ongeacht in welke gemeente dat is. Daarom onderschrijven de acht gemeenten het inhoudelijke uitgangspunt dat er moeten worden gewerkt als waren de gemeenten één gemeente in de ogen van de buitenwereld.

Over Auteur

1 reactie

  1. Nicolette Verkleij op

    Whow, hier word ik warm van. De burger staat centraal en het maakt niet uit in welke gemeente die woont. Nu hopen dat de omliggende gemeenten aan de buitengrenzen kunnen afstemmen met dit grote netwerk. Dan is het helemaal mooi wonen in Brabant.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden