Amstelveen en Aalsmeer gaan het samen doen

0

De gemeenten Amstelveen en Aalsmeer willen ambtelijk gaan samenwerken. Deze samenwerking moet eind 2012 beginnen. Beide gemeenten blijven zelfstandig met eigen besturen en gemeenteraden.

Een compacte kernorganisatie, met directie en adviseurs, blijft

actief op de huidige Aalsmeerse locatie. Dat geldt tevens voor de

uitgebreide loketfunctie. In Aalsmeer kunnen inwoners straks nog gewoon

hun paspoort halen en hun huwelijken sluiten. Het plan is de Aalsmeerse

ambtenaren in dienst te laten treden van de ‘opdrachtnemer’ gemeente

Amstelveen, die vervolgens diensten gaat leveren aan ‘opdrachtgever’

gemeente Aalsmeer. 

De al langer bestaande samenwerking tussen de

gemeenten Aalsmeer en Uithoorn wordt vooralsnog níet verder uitgebouwd.

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn zochten vanaf mei 2010 gezamenlijk

naar een steviger basis door samenwerking met de grotere partner

Amstelveen te zoeken. Uithoorn kan op dit moment nog niet besluiten over

het uitbreiden van deze samenwerking. Aalsmeer en Amstelveen hebben

daarop besloten de onderlinge samenwerking wél verder te

onderonderzoeken. Zij tekenen hierbij met nadruk aan dat de mogelijkheid

openblijft om de samenwerking in de toekomst met extra partijen uit te

breiden. Van de nu voorgenomen samenwerking verwachten Aalsmeer en

Amstelveen meer efficiëntie, een steviger kwaliteit van dienstverlening

en meer financiële armslag. 

Alternatieve variant

Uit

de zienswijze van het Aalsmeerse college vloeide het onderzoek voort

dat de afgelopen maanden is uitgevoerd door bureau Berenschot. In dit

onderzoek zijn twee hoofdvarianten onderzocht: Aalsmeer-Uithoorn en

Aalsmeer-Amstelveen-Uithoorn. Daarnaast is een derde en alternatieve

variant, Amstelveen-Aalsmeer, onder de loep genomen. Op basis van het

uitgebreide onderzoek met bijbehorende conclusies van Berenschot kiezen

de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen voor verdergaande samenwerking.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden