‘Amsterdam rommelt maar wat aan’

0

De problemen die de gemeente Amsterdam de afgelopen jaren heeft gehad op het gebied van financiën is veroorzaakt door onvoldoende inzicht, niet genoeg controle en te weinig betrokkenheid.

Dat zijn de belangrijkste oorzaken van de problemen die zijn aangewezen door de gemeentelijke enquêtecommissie. De commissie deed bijna veertig openbare verhoren en sprak met vijftig mensen achter de schermen. Basistaken zoals overboekingen gaan vaak fout, rapportages zijn niet goed en besluiten vallen zonder genoeg informatie. Het is niet duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is, problemen worden niet opgelost en afspraken niet nagekomen, zo concludeert de commissie.

Ook de gemeenteraad heeft volgens de commissie onvoldoende toegezien op de financiële situatie van de stad.

Asscher

Lodewijk Asscher, tussen 2006 en 2012 wethouder van financiën in Amsterdam wordt in het rapport van de commissie eveneens niet gespaard, meldt het Parool. Volgens de krant stelt de commissie dat hij destijds wel acties in gang gezet heeft om de situatie rond de financiën van de stad te verbeteren, maar dat hij daarin te weinig stuurde op resultaten en in zijn werk bijvoorbeeld te weinig sprak met de directie en de dienst belastingen.

Ook wordt hem verweten dat hij eind 2008 besloot om een project stop te zetten dat er juist voor moest zorgen om meer grip te krijgen op de financiën van de stad.

Fouten

In 2013 ging Amsterdam onder andere de fout in met betalingen. Ruim 9.000 minima kregen duizenden euro’s meer op hun rekening gestort dan de bedoeling was. Er werd 188 miljoen euro uitgekeerd, in plaats van 1,88 miljoen. Uiteindelijk wist de gemeente bijna het gehele bedrag terug te krijgen, maar dat kostte de stad wel bijna 30.000 euro.

Vorig najaar ging het opnieuw mis. Bedrijven en burgers kregen ten onrechte in totaal 580.000 euro en het ging toen ook mis bij de bepaling van de WOZ-waardes van huizen in Amsterdam.

Maatregelen
Inmiddels heeft de gemeente enkele maatregelen getroffen om dergelijke situatie in de toekomst te voorkomen. Zo is er een grote reorganisatie geweest en de gemeente hanteert voor het eerst één begroting, in plaats van zestien verschillende. Ook is er nu één centrale boekhouding.

De huidige Amsterdamse wethouder financiën Udo Kock was eerder al vooruit gelopen op de bevindingen van de commissie en zei eerder al dat de gemeente ‘onvoldoende in control’ was.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.