G4 bepleiten andere aanpak huiselijk geweld

0

De G4 hebben een nieuwe visie gepresenteerd op de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Hulpinstanties kijken daarbij niet alleen naar de slachtoffers maar zorgen gezamenlijk voor hulp aan alle betrokkenen. De sociale omgeving wordt daarbij zoveel mogelijk ingezet.

In Nederland heeft 1 op de 9 volwassenen wel eens te maken gehad met huiselijk geweld. Jaarlijks zijn 100.000 kinderen het slachtoffer van kindermishandeling, 50 kinderen overlijden aan de gevolgen. Binnen de nieuwe aanpak slaan hulpverlenende instanties, politie, justitie en andere betrokkenen de handen ineen . Huiselijk geweld en kindermishandeling worden voor het eerst integraal aangepakt.Wethouder Rabin Baldewsingh: “In Den Haag werken we al ruim een jaar met Veilig Verder Teams. Nadat er een melding van huiselijk geweld is gedaan, kijken we samen met betrokkenen goed naar de situatie waarin het geweld heeft plaatsgevonden en vervolgens pakken we het hele probleem integraal aan. We hebben goede resultaten geboekt met deze aanpak, er is een beter beeld ontstaan van de problematiek en de aanpak is effectiever.”

 

Lange tijd was de aanpak van huiselijk geweld in Nederland alleen gericht op hulp aan het slachtoffer. Deze visie stamt nog uit de jaren ’70 toen Nederland zogenaamde ‘Blijf van mijn lijf’- huizen kreeg en hulp primair bestond uit het bieden van geheime opvang. Inmiddels is het inzicht er dat voor een meer duurzame aanpak naar alle leden van het gezin moet worden gekeken. Vooral kinderen hebben aandacht nodig, omdat de impact van geweld op hun verdere leven erg groot is.

Daarnaast breekt de visie een lans voor grondige analyse van de veiligheidsproblematiek door specialisten, zodat meteen de juiste hulp ingezet kan worden. Met het beschrijven de visie “Een veilig thuis” hopen de G4 te bereiken dat deze ook in de rest van Nederland wordt overgenomen.

Steunpunt

De Steunpunten Huiselijk Geweld in de vier grote steden werken allemaal al enkele jaren met een teamaanpak. Bij deze steunpunten kwamen in 2012 ruim 25.000 vragen en meldingen van huiselijk geweld terecht. Dat is ongeveer 30 procent van alle landelijke meldingen. In 2012 werd er in Amsterdam 9.666 keer contact opgenomen met het Steunpunt Huiselijk Geweld. In Rotterdam gebeurde dat 8.996 keer en in Utrecht 5.310 keer. In Den Haag werd er in 2012 1.249 keer naar het steunpunt gebeld.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden