Groen licht voor Shared Service Center Zuid-Limburg

0

De gemeenten Heerlen, Sittard-Geleen, Maastricht en de Provincie Limburg gaan hun krachten op het gebied van bedrijfsvoeringstaken bundelen in een gezamenlijk Shared Service Center Zuid-Limburg.

Dit SSC-ZL krijgt de komende jaren stapsgewijs vorm. De zelfstandige SSC-organisatie moet in maart 2014 een feit zijn en gaat de uitvoering van genoemde bedrijfsvoeringstaken stapsgewijs van de drie gemeenten en de Provincie overnemen. De komende maanden wordt onderzocht of deze dienstverlening kan worden verbreed naar de overige gemeenten in Zuid-Limburg.

 

De gezamenlijke uitvoer van bedrijfsvoeringstaken binnen één organisatie moet leiden tot kwaliteitsverbetering, kostenbesparing en kwetsbaarheidsreductie. Gestart wordt met gezamenlijke centrale inkoop, met ICT en een gezamenlijk HRM-systeem. Deze krachtenbundeling levert de vier partijen een structurele besparing op van 1,6 miljoen in 2015 oplopend tot 14 miljoen in 2019. Begin 2015 beslissen de vier partijen of nog meer taken worden ondergebracht binnen het SSC-ZL.

Haalbaarheidsonderzoek

Het besluit tot krachtenbundeling is het resultaat van een uitvoerig haalbaarheidsonderzoek. Hieruit blijkt dat samenwerking binnen één organisatie meerwaarde heeft, onder meer op het gebied van kostenbesparing en kwaliteitsverbetering. Ook kan de continuïteit van bedrijfsvoeringstaken beter worden gegarandeerd. Niet op de laatste plaats is het bundelen van de krachten een belangrijke stap in verdergaande samenwerking binnen de regio Zuid-Limburg. Voor het succesvan het SSC-ZL is het wel van belang dat de vier organisaties kiezen voor unifomering en standaardisatie van hun interne processen.

Eerste stappen

In de aanloop naar de oprichting van het SSC-ZL wordt al samengewerkt, onder meer op het gebied van HRM en inkoop. Zo hebben de vier organisaties sinds dit voorjaar een gezamenlijke interne arbeidsmarkt. Ook is inmiddels een gezamenlijk traineeprogramma gestart en zijn alle gemeenschappelijke aanbestedingstrajecten voor 2013 en 2014 in kaart gebracht. Het SSC-ZL bouwt op deze basis verder.

Doelstelling

Einddoel van de gefaseerde oprichting is een brede zelfstandige SSC-organisatie voor bedrijfsvoeringstaken voor alle gemeenten, de Provincie Limburg en onderlinge samenwerkingsverbanden in de regio Zuid-Limburg. De vier organisaties starten nu als eerste stap op weg naar dit eindperspectief met Inkoop, ICT en HRM. Ook wordt belangstelling van de overige gemeenten onderzocht. Begin 2015 besluiten ze of aanvullende taakvelden, zoals financiën, interne dienstverlening en documentaire informatievoorziening, worden overgeheveld naar het SSC-ZL.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden