Kassenproject Den Haag mislukt

1

Het Westlandse kassenproject is in Den Haag uitgelopen op een mislukking. Slechts zeven uitkeringsgerechtigden zijn in de kassen aan de slag gegaan, terwijl er dit voorjaar honderden Haagse en Rotterdamse bijstandsgerechtigden in het Westland van start gingen.

Het Haagse college erkent dat het project niet lekker loopt. ‘De resultaten van het project tot nu toe blijven achter bij de verwachtingen’, stelt het college. De gemeente heeft bij 32 bijstandsgerechtigden de uitkeringen tijdelijk stopgezet omdat zij niet in de kassen aan de slag willen gaan en bij nog eens 19 anderen is de uitkering verlaagd. Zij hadden het werk weliswaar geaccepteerd, maar kwamen bijvoorbeeld steeds te laat.

Stopzetten
Door het project zijn 178 uitkeringen om verschillende redenen beëindigd. Een aantal mensen heeft zelf werk gevonden of is door de gemeente naar ander werk bemiddeld. Ook hebben mensen ‘met of zonder opgave van reden aangegeven geen uitkering meer te willen ontvangen´, zo meldt het college.
 
Tijdsdruk
Het Haagse college heeft een aantal verklaringen voor het gebrek aan succes. Het project is onder grote tijdsdruk tot stand gekomen, waardoor kandidaten makkelijk door de selectie kwamen. Ook de timing was niet gelukkig, aangezien de eerste oogstpiek in de tuinbouw al viel voordat alle kandidaten geselecteerd waren. Verder blijkt het vervoer voor veel werkzoekenden een probleem te zijn.
 

Over Auteur

1 reactie

  1. Belangstellende lezer op

    De kop van het artikel lijkt me niet juist, het project is reuze geslaagd. Mensen met een uitkering hebben een signaal gekregen dat er een inspanning van hen wordt verwacht, een moreel signaal. Tegelijkertijd zijn er dankzij dit project 178 uitkeringen be?indigd.