Opinie Maak bewoners eigenaar van bouwprojecten

0

In Woerden werkt de gemeente samen met de bewoners van nieuwbouwhuizen. Particulier opdrachtgeverschap bepaalt het succes.

– OPINIE – Hans Middendorp en Christel Muller

In januari werd in Woerden de Vereniging van Opdrachtgevers (VVO) de Riethof opgericht, en in december werd de bouwvergunning ingediend. De verwachting is dat de eerste paal nog vóór de Bouwvak wordt geslagen. Want wat is een grotere stuwende kracht dan het enthousiasme van de toekomstige bewoners in combinatie met een gemeente die voortvarend wil samenwerken?  

De gemeente Woerden heeft een missie in de bijzondere wijk Waterrijk (totaal ca. 1200 woningen). Het doel is om maar liefst 30 procent van de woningen te realiseren in particulier opdrachtgeverschap (PO) of collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Er was al ruime ervaring met PO, want er staat reeds een half villapark dat op deze wijze gerealiseerd, plus een aantal bijzondere kadewoningen.

CPO
Maar CPO is wel even wat anders, want dit maakt het zelf-bouwen van je eigen huis opeens ook haalbaar voor mensen met een kleiner budget. Want in een CPO ontwerpen de toekomstige bewoners zelf hun bouwblok, zonder tussenkomst van een projectontwikkelaar. Dat maakte de Riethof toch wel een uitdaging! Binnen strakke stedenbouwkundige randvoorwaarden gesteld door West 8 ging De Riethof van start.

Het bouwprogramma is uitdagend: 9 goedkope woningen tot 181.512 euro en 12 middel-dure woningen tussen de 230.000 tot 450.000. En dan kwam daar ook nog eens een strakke planning bij kijken. 

Na een korte wervingscampagne door de gemeente Woerden, meldden zich snel geïnteresseeerden voor de 21 bouwkavels. Reden voor hen om mee te doen? Financieel voordeel en zelf de indeling kunnen bepalen; meer & beter huis voor minder geld, in de populaire wijk Waterrijk.

Oprichting 
In januari 2010 werd de Vereniging van Opdrachtgevers (VVO) officieel opgericht bij de notaris, en konden de deelnemers van start. Rollen en taken werden verdeeld, wie ging er in het bestuur, wie nam er plaats in de ontwerpbegeleidingscommissie?

Voortvarend werd een architectenbureau geselecteerd, en de eerste schetsen lagen al in juni 2010 op tafel, op basis van een woonwensenenquete onder de deelnemers. In november 2010 werd zelfs het Definitief Ontwerp door de VVO goedgekeurd, en in december 2010 werd de bouwaanvraag ingediend. Parallel werd ook de ontwikkelovereenkomst tussen VVO en gemeente gesloten.

Inmiddels lopen de procedures en kan begin mei naar alle waarschijnlijkheid de vergunning worden afgegeven. Nu volgt nog de aannemersselectie door de VVO, zodat nog vóór de bouwvak 2011 de eerste paal kan worden geslagen.  

Vanuit de gemeente werd een enthousiaste projectbegeleider aangewezen als trekker van het project en aanspreekpunt voor de bewoners en de VVO. Zij zorgde dat er vlot een wervingscampagne werd opgezet. Het is de kunst om snel serieuze gegadigden te vinden, en om dan het enthousiasme vast te houden. Veel burgers staan in het begin toch wat argwanend tegenover het idee van een actieve gemeente, want het stereotype beeld van ‘stroperige ambtenaren’ is hardnekkig.

Contactpersonen
Tegelijkertijd waren de ambtenaren huiverig voor een stortvloed van vragen vanuit de kopersgroep, en hielp een contactpersoon om vragen te structureren en neer te leggen bij het juiste bureau. Verder was de projectbegeleider de spil in de contacten met het bureau Urbannerdam, die de VVO begeleidde, en met West 8 dat de stedenbouwkundige kwaliteit bewaakt in Waterrijk. 

CPO-projecten worden nog wel eens gezien als projecten ‘van de lange adem’. Deelnemers vallen tijdens het traject af, waardoor er nieuwe deelnemers moeten worden gevonden, die dan ook weer hun inbreng willen leveren; dit levert dan nog meer vertraging op waardoor nog meer deelnemers afhaken.

Afvallers 
Maar in Woerden was dit niet het geval. Met veel enthousiasme bij de VVO en bij de gemeente werd dit project gezamenlijk voortgestuwd. Daarbij zijn er meerdere partijen actief betrokken bij dit project. De Provincie Utrecht verstrekte een subsidie aan de VVO om een deel van de kosten van begeleidingsbureau Urbannerdam te betalen. De Woerdense woningcorporatie SWW nam de achtervang op zich voor de goedkope woningen. Mocht er onverhoopt toch een deelnemer afvallen, dan zal de SWW tijdelijk deze positie waarnemen, waardoor het project geen vertraging op loopt. 

Maar het belangrijkste in CPO projecten is wederzijds respect, vertrouwen en open communicatie. Een gemeente moet zich realiseren dat een VVO geen projectontwikkelaar is, maar een krachtinspanning door particulieren, die door een gemeente goed gefaciliteerd moet worden. Het voordeel voor de gemeente is er dan ook naar: een marktconforme grondprijs plus kwalitatief hoogwaardige woningen met bewoners, die al vanaf de bouw betrokken zijn bij elkaar en bij hun leefomgeving.

Tweede fase

Twintig van de 21 deelnemers van het eerste uur zijn binnenboord gehouden. De gemeente Woerden faciliteert CPO actief, en ‘wegens succes’ wordt binnenkort de werving voor een tweede fase De Riethof gestart waarbinnen 18 woningen in CPO-vorm ontwikkeld worden.

Volg Gemeente.nu via Twitter.

Over Auteur

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden