Plasterk: Enkel grote gemeenten hoeft toch niet

1

Geld voor nieuwe taken alleen naar gemeenten die meer dan 100.000 inwoners kennen? Nee, minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken zegt nu dat een golf van herindelingen toch niet noodzakelijk is.

Het blijft een lastig onderwerp: herindelingen. In het regeerakkoord stond dat slechts grote gemeenten wenselijk zijn, vooral om de nieuwe taken aan te kunnen. Het geld voor gedecentraliseerde taken zou alleen naar die 100.000+ gemeenten gaan. Premier Mark Rutte haastte zich wel nog om te zeggen dat het kabinet deze schaalgrootte niet zou afdwingen.

Fusies. Plasterk toont zich een groot voorstander. Zelfs bestuurlijk draagvlak is niet altijd leidend, zei de minister. Samenwerken kan ook, maar dan wel als opmaat voor een latere herindeling, liet Plasterk onlangs nog weten tot afgrijzen van de VNG en kleinere gemeenten.

Misverstand
Na alle commotie wordt nu via de NOS bekend dat hij tot inkeer is gekomen, waarbij wordt benadrukt dat het eigenlijk maar een storm in een glas water is geweest. “We hebben altijd gezegd dat we het niet van bovenaf opleggen,” aldus Plasterk op de radio. “Gemeenten maken zich zorgen, dus ik wil het misverstand uit de wereld helpen.”

De minister wil graag helpen om het fusieproces van onderop te faciliteren.

Fusies
Nederland telde in 1851 nog 1.200 gemeenten. Vandaag de dag zijn dat er 408. Gemiddeld zijn er tien herindelingen per jaar. Dat moet verdubbeld worden naar twintig. Een vaste voet uit het Gemeentefonds, van 400.000 euro, is voor een kleine gemeente een mooi bedrag. Bij een fusie van meerdere gemeenten krijgen ze dit bedrag maar een keer, wat een obstakel voor nieuwe herindelingen blijkt.

Plasterk gaat kijken of hier een mouw aan te passen is.

Over Auteur

1 reactie

  1. Gemiddeld zijn er 10 herindeling per jaar. Volgens mij wordt bedoeld: gemiddeld zijn 10 gemeenten per jaar betrokken bij herindelingen hieruit ontstaan 2 tot 4 nieuwe gemeenten.
    Rolf Meursing, Odinfo

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden