Uitvoeringsdiensten en gemeenten werken amper samen

0

De inrichting en het besturen van de eigen organisatie. Dat zijn de speerpunten van Regionale uitvoeringsdiensten (Rud’s).

“Er is beperkte aandacht voor de afstemming met gemeenten en andere ketenpartners”, concluderen Telengy en Arena Consulting na onderzoek in de praktijk.

Medewerkers van de uitvoeringsdiensten werden gevraagd waar ze eigenlijk mee bezig waren. Goede vraag gezien de 28 Rud’s vanaf  begin 2013 vergunningen verlenen en toezicht houden op bedrijven, en dan vooral complexe ondernemingen. Het antwoord van driekwart van de ondervraagden is dat ze met name gericht zijn op de eigen organisatie; niet op samenwerking.

Zaakgericht werken

“De informatievoorziening is primair gericht op de eigen behoefte”, stelt het onderzoek. “Niet op de gemeenschappelijke behoeften in de regio en keten.” Op deze manier is het zo gewenste integrale werken nog een wensdroom. “Er is weinig tot geen sprake van synergie in de informatievoorziening, onder meer voor het gebruik van basisregistraties en zaakgericht werken.”

Ruim de helft van de ondervraagde gemeenten meldt dat er geen afspraken zijn gemaakt over het gebruik van basisregistraties. In bijna tweederde van de gemeenten is het nog onduidelijk of en hoe er inzage wordt verkregen in aanvragen, klachten of handhavingsacties van de uitvoeringsdiensten.

Is er eigenlijk nog iets positiefs te melden over de samenwerkingsverbanden, over kostenbesparingen bijvoorbeeld? “Innovatie in processen en werkwijzen krijgt nog te weinig aandacht”, is de conclusie. “Substantiële besparingen op de bedrijfsvoering bij uitvoeringsdiensten en gemeenten blijven daardoor vooralsnog uit.” Enfin, nee dus.

Rud’s
Regionale uitvoeringsdiensten verlenen vergunningen, houden toezicht en moeten handhaven waar nodig. De meeste Rud’s zijn gebaseerd op een Gemeenschappelijke regeling met een openbaar lichaam, met plaats voor een gemiddelde van 177 formatieplaatsen. Een doorsnee uitvoeringsdienst kost 13,5 miljoen euro per jaar.

Voor de informatievoorziening kiest driekwart van de Rud’s in 2013 voor een tijdelijke oplossing, vooral door de zogeheten ‘verlengde kabels’. In dat geval blijven de ict-voorzieningen bij de partners van de diensten.

Voor de langere termijn liggen vier opties op tafel:

  • Het inlogmodel
  • Een geharmoniseerd netwerk
  • Een centrale server
  • Het gebruik van webservices

Er is een forum, onder meer van het Interprovinciaal overleg en de VNG, waar commentaar en wijsheid meer dan welkom is.

Onderzoek
Voor het onderzoek is bureauonderzoek gedaan naar 25 bedrijfsplannen en is gebruik gemaakt van de respons van 13 Rud’s en 19 gemeenten. Verder zijn er diepte-interviews gehouden.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden