Inburgering: afbouw van gemeentebudget

0

Het budget voor inburgering in 2011 wordt met 110 miljoen euro gekort. De jaren daarna lopen de bezuinigingen op tot 333 miljoen euro in 2014.

Hogere taaleisen in het inburgeringsexamen dat migranten al in het land van herkomst afleggen, moeten ervoor zorgen dat zij eenmaal in Nederland gemakkelijker inburgeren. Dat staat in de begroting.

Het kabinet vindt dat gemeenten voor de komende drie jaar nog voldoende middelen hebben om de lopende inburgeringscursussen te betalen en inburgeraars die al langer in Nederland zijn een cursus aan te bieden. Daarna moeten nieuwkomers zelf hun inburgering betalen.

Taaleisen
Ter compensatie wil het kabinet ervoor zorgen dat gezinsmigranten in de toekomst beter voorbereid naar Nederland komen. De taaleisen van het basisexamen inburgering in het buitenland worden hoger. Ook moeten migranten in het land van herkomst een toets geletterdheid en begrijpend lezen afleggen. Het kabinet verwacht dat gezinsmigranten zo makkelijker kunnen inburgeren.

Budget
In 2011 wordt het budget gekort met 100 miljoen euro; in 2012 met 175 miljoen euro; in 2013 met 235 miljoen euro en vanaf 2014 structureel met 333 mijoen euro.

Over Auteur

Avatar

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden