‘Onjuiste registratie gegevens heeft grote gevolgen’

0

Kleine fouten in de administratie van de overheid kunnen grote gevolgen hebben voor burgers, waarschuwt de Algemene Rekenkamer in een vandaag verschenen rapport.

De fouten zijn ook heel moeilijk terug te draaien, staat in het rapport. Burgers kunnen er enorm veel last hebben als hun persoonsgegevens verkeerd staan geregistreerd bij de overheid.

Een voorbeeld. Een vrouw in Den Haag deed aangifte van het overlijden – in het buitenland – van haar oma. Een paar dagen later krijgt ze zelf brieven van meerdere instanties waaronder de Belastingdienst en het Pensioenfonds waaruit blijkt dat die haar als overleden hebben geregistreerd. In een ander voorbeeld blijft iemand maar boetes krijgen voor een gestolen scooter.

“Uitgangspunt van het stelsel van basisregistraties is dat gegevens over personen, bedrijven en gebouwen eenmalig worden ingewonnen en daarna meervoudig gebruikt kunnen worden door de overheid”, meldt de rekenkamer. “Dat is de kracht van het stelsel, maar ons onderzoek laat zien dat dat ook een kwetsbaarheid is. Eventuele fouten verspreiden zich immers naar vele andere instanties, met mogelijk ingrijpende gevolgen voor burgers. De gegevenskwaliteit speelt dus een cruciale rol. Om hierin verbeteringen te bereiken is een versterking van de governance en een andere financieringsstructuur essentieel.”

Digitalisering
De Rekenkamer wijst erop dat de gevolgen van fouten voor burgers als gevolg van de digitalisering van systemen niet kleiner worden. Een foute adreswijziging bij de gemeente kan worden overgenomen door instanties als de Belastingdienst, DUO en de waterschappen. Dat kan leiden tot verlies van huurtoeslag of studiefinanciering, lagere uitkeringen en hogere heffingen.

Bij de registraties van persoonsgegevens zijn vijf ministeries betrokken en honderden instanties.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.