Klaar voor de toekomst

1

De échte waarde van het NUP zit in het creëren van een nieuwe manier van denken en doen, en het op orde hebben van de organisatorische processen en de gemeentelijke informatiehuishouding.


– COLUMN –

Het aantal uitdagingen waar gemeenten de komende jaren voor staan, is enorm. Decentralisaties, besparingen, de invoering van het NUP, om maar eens een paar te noemen. Juist met het oog op al die ontwikkelingen, is het zaak dat gemeenten hun basis op orde hebben. Inhoudelijk, technisch, maar zeker ook op organisatorisch gebied.

 

Bij de invoering van het NUP staan gemeenten er niet alleen voor. Zo wordt er onder meer gebruikgemaakt van i-versnellerstrajecten. Vanuit Operatie NUP zijn deze trajecten opgezet om gemeenten generiek te ondersteunen bij de realisatie van de NUP-bouwstenen. Dat gebeurt bijvoorbeeld aan de hand van informatie- en werksessies, maar ook door het aanbieden van praktische instrumenten. In de afgelopen maanden is een tweetal van dit soort trajecten uitgevoerd. Rondom de Webrichtlijnen en rondom de koppeling tussen de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) en de Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken (WOZ).

 

Een van de doelstellingen van de versnellerstrajecten is dat er bewustwording en urgentie bij gemeentelijke organisaties wordt gecreëerd, waardoor uiteindelijk de invoering van de NUP-bouwstenen sneller plaatsvindt. Voor ons reden om, in samenspraak met stakeholders, leveranciers en samenwerkingsverbanden, ook dit jaar in te steken op een aantal van dit soort versnellers- en impulstrajecten. Zo is er recent een versnellerstraject rondom MijnOverheid Lopende Zaken gestart, gekoppeld aan een impulstraject rondom Zaakgericht werken.

 

Het traject rondom MijnOverheid Lopende Zaken voorziet in het toekomstbestendig en versneld aansluiten van gemeenten op Lopende Zaken, een instrument dat burgers een overzicht geeft van hun persoonlijke zaken bij de overheid. Een voorwaarde voor aansluiten is wel dat organisaties zaakstatussen vastleggen. Wat ons betreft is Zaakgericht werken dan ook zeker aan te raden. Dat vraagt om een integrale- en organisatiebrede aanpak. Vandaar ook het impulstraject rondom Zaakgericht werken, waarbij de focus ligt op de veranderaanpak, integriteit, gemeenschappelijke taal, opdrachtgeverschap, maar ook op meer praktische zaken. Bijvoorbeeld wat betreft het gebruik van standaarden of stelselvoorzieningen (zoals Digikoppeling).

 

Gelet op alle ontwikkelingen waar gemeenten zich voor gesteld zien, is het zaak om de basis op orde te hebben. Juist nu! Gelukkig zit daar ook de kracht van het NUP. De waarde zit niet zozeer in de implementatie van de bouwstenen. De échte waarde zit in het creëren van een nieuwe manier van denken en doen, en het op orde hebben van de organisatorische processen en de gemeentelijke informatiehuishouding.

 

Die organisatorische kant is van essentieel belang, willen gemeenten klaar zijn voor de toekomst. Dat vraagt om te investeren in de eigen organisatie, in de eigen toekomst. De implementatie van de bouwstenen, versneld of niet, zijn daartoe een aanzet…

 


Over de auteur:
Ingrid Hoogstrate is programmamanager van Operatie NUP, een programma dat in opdracht van de VNG wordt uitgevoerd door KING.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

1 reactie

  1. ‘Gelet op alle ontwikkelingen waar gemeenten zich voor gesteld zien, is het zaak om de basis op orde te hebben. Juist nu!’

    Inderdaad!

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden