Gevaar voor privacy bij overheveling jeugdzorg

1

De privacy van jongeren en ouders met kinderen in de jeugdzorg komt onder druk te staan door de invoering van de Jeugdwet.

Gemeenten kunnen hun gegevens gebruiken om aanvragen van andere zorgtaken te beoordelen, terwijl dat niet de bedoeling is. aarnaast bestaat het gevaar dat persoonsgegevens onrechtmatig worden uitgewisseld binnen sociale wijkteams waar diverse zorgverleners samenwerken  Dat blijkt uit een onderzoek van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen in opdracht van GroenLinks.

Uit dit onderzoek blijkt een deel van de voorgenomen gegevensuitwisseling die samenhangt met de jeugdwet, in strijd is met privacyregels. De onderzoekers vrezen dat de kans groot is dat gemeenten de gegevens van jeugdzorgcliënten ook gaan gebruiken voor de andere zorgtaken van de gemeente, zoals de beoordeling van aanvragen voor WMO of participatiewet van hun ouders. Dat zou in strijd zijn met de Wet bescherming persoonsgegevens die voorschrijft dat persoonsgegevens niet gebruikt mogen worden voor doeleinden waarvoor deze gegevens niet verkregen zijn.

“De Jeugdwet creëert een lokale overheid die wel érg veel van haar inwoners weet. Het gebruiken van persoonsgegevens voor doelen waarvoor ze niet zijn verkregen, hebben we niet voor niets verboden”, zegt GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman. Zij wil niet dat gemeenten zonder toestemming van de burger in één dossier kunnen beschikken alle informatie over iemands ziekten, familieproblemen en arbeidsongeschiktheid.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

1 reactie

  1. B.A. van Eijck op

    Ontzettend lastige kwestie, een goede ontschotte zorg begint bij een zogenaamd holistisch klantbeeld. Iets wat een doelstelling is van onze decentralisaties. Het verkrijgen van het holistische klantbeeld is echter een inbreuk op de privacy. En dan hebben we in de zwaardere causistiek ook nog eens over diverse kwetsbare groepen.

    Voor de praktische uitvoering is het volledige beeld essentieel, voor de bescherming van de privacy is dit ‘not done’. Een antwoord heb ik ook niet zo bij de hand. Het zomaar toestemming vragen lijkt een mooie oplossing maar geeft ook vraagstukken. Wie mag er voor tekenen, is degene die de handtekening zet bij machte om de gevolgen daarvan te overzien?

    Er is echter voor de doelen van decentralisaties ontschotting nodig. Het antwoord zou kunnen liggen in het waarom van alle privacyregels. In mijn optiek niet in de privacyregels zelf, dat zijn slechts de middelen.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden