Opinie ‘Gemeente, verhoog mijn belasting’

2

Burgerinitiatieven zijn een blijvende trend.Een belastinginitiatief van burgers, kan dat ook?


Column
Peter van den Bosch en Inge van der Riet
Burgers die samen het initiatief nemen om een zwembad te behouden, groen dat wordt bijgehouden door wijkbewoners, een speeltuin die met vrijwilligers uit de omgeving wordt opgeknapt; we zien ze steeds meer, de burgerinitiatieven. Andersom zien we het ook, steeds vaker betrekken gemeenten de burgers bij de totstandkoming van plannen.

In hoeverre hebben de burgers ook een stem in de geldkwestie? Een belastinginitiatief van burgers, kan dat ook?

Er bestaat een wet die het mogelijk maakt voor ondernemers om de gemeente te vragen een belasting in te voeren waarbij zij zelf de opbrengst mogen besteden. Het gaat om de Wet BI-zones. Voor ondernemers is deze mogelijkheid dus gewoon aanwezig. Wat doen we met een soortgelijke behoefte van inwoners? Misschien zijn zij best bereid om meer OZB te betalen waardoor ze wensen voor hun wijk, dorp of stad mogelijk kunnen maken. Belastingheffing op Verzoek (BOV) is een instrument dat dit mogelijk maakt.

Het werkt op dezelfde manier als de BI-zones. Nieuwe speeltuinen, behoud van bibliotheken, buurthuizen, zwembaden of zorgcentra; alles is mogelijk, mits er aantoonbaar voldoende draagvlak bestaat.

BOV
Voor een gedeelte is de BOV nu nog toekomstmuziek, maar onze samenleving verandert. Meer openheid en transparantie over wat je als burger terugkrijgt voor het belastinggeld dat je betaalt, zou een stap kunnen zijn. Colleges en gemeenteraden kunnen meer inzage geven in de wijze waarop de lokale belastingen worden besteed. Wat doen we met uw geld? Het zorgt voor meer acceptatie en maakt de discussie in de gemeenteraad duidelijker: wij willen een voorziening, wat kost dat en wie gaat dat betalen? Het kan ertoe bijdragen dat de burger rondom deze tijd niet meer opkijkt van de lokale belastingaanslag.

Hij weet waarvoor hij betaalt en als dat zwembad kan blijven bestaan, mag het best iets meer zijn.

Peter van den Bosch en Inge van der Riet werken voor Van den Bosch & Partners.

Over Auteur

2 reacties

  1. Jammer alleen dat alleen huiseigenaren en bedrijven dan iets te zeggen hebben. Huurders betalen geen ozb meer…..

  2. Hoeveel burgerinitiatieven zijn er eigenlijk. Hoewel er politiek vaak over wordt gepraat hoor ik zelden over concrete initiatieven