Gemeenten winnen miljoenenclaim afvalverwerker

0

Brabantse gemeenten en gewesten hoeven geen naheffing te betalen aan afvalverwerker Attero.

Afvalverwerker Attero claimde bijna 13 miljoen euro van de Brabantse gemeenten en gewesten omdat zij gedurende een periode van 3 jaar minder restafval aanleverden dan contractueel was vastgelegd. Het Brabants Dagblad meldt dat de afvalverwerker een afspraak had met de afvalverbandingsinstallatie in Moerdijk om elk jaar 510.000 ton huisvuil aan te leveren. De gemeenten zamelden echter minder in. Attero beweerde daardoor financiële schade te hebben geleden.

Een onafhankelijk arbitrage-instituut heeft nu geoordeeld dat de claim onterecht is en de gemeenten niet hoeven te betalen. Attero zou onder meer het tekort aan Brabants huisvuil hebben aangevuld met ander afval dat in Zuid-Nederland beschikbaar was. De vrees bestond dat de naheffing tot 2017 kon oplopen tot 47 miljoen euro.

(via Brabants Dagblad)

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.