24 Miljoen voor invoeringskosten jeugdzorg

0

Gemeenten krijgen in 2013 € 15,75 miljoen aan invoeringsmiddelen voor de decentralisatie jeugdzorg. De middelen komen uit een decentralisatie-uitkering, die in een bijlage van de septembercirculaire van het gemeentefonds worden gespecificeerd.

Voor de invoeringskosten voor de decentralisatie jeugdzorg is in 2013 € 48 miljoen beschikbaar. Over de verdeling van deze budgetten heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden. Afgesproken is dat een bedrag van € 24 miljoen bij de septembercirculaire 2012 en het dan nog resterende bedrag van € 24 miljoen als ‘inzet nog nader te bepalen’ bij de meicirculaire 2013 bekend worden gemaakt.

Financiële afspraken
De septembercirculaire geeft duidelijkheid over de verdeling van de eerste € 24 miljoen aan invoeringskosten 2013: 

  • € 15,75 miljoen wordt onder gemeenten verdeeld via de maatstaven jongeren (2/3e deel) en een vast bedrag voor iedere gemeente (1/3e deel). 
  • Een deel van het budget is bestemd voor provincies en grootstedelijke regio’s (€ 2,4 miljoen) en een deel voor de transitiecommissie (€ 0,75 miljoen). 
  • Het resterende bedrag (€ 5,1 miljoen) is gereserveerd voor onderzoek, congressen en andere ondersteunende activiteiten.

Frictiekosten
Duidelijkheid over de verdeling van de tweede € 24 miljoen die beschikbaar is ter dekking van invoeringskosten voor het jaar 2013 volgt via de meicirculaire 2013. Daarvoor moet er conform bestuurlijke afspraak eerst inzicht zijn in de mate waarin eventuele frictiekosten zich gaan voordoen per 2015 en de omvang daarvan. Hiervoor loopt een onderzoek dat eind 2012 opgeleverd wordt.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden