Eindhoven balanceert tussen investeren en kostenbeheersing

0

De financiële zorgen voor de gemeente Eindhoven zijn nog niet voorbij, zo blijkt bij de presentatie van de begroting door het college van b en w aan de gemeenteraad.

Eindhoven zit in een spagaat, constateert het college. De economie in de stad en regio groeit het hardste van heel Nederland, waardoor investeringen juist hard nodig zijn. Bijvoorbeeld op het gebied van een aantrekkelijk vestigingsklimaat en een bijbehorend voorzieningenniveau. Ondertussen dwingen de overschrijdingen in de (jeugd)zorg, de uitgaven voor uitkeringen en de personeelskosten de gemeente tot kostenbeheersing en het terugbrengen of uitstellen van investeringen. Na het tegenvallende tekort van 19,6 miljoen euro van 2016, voorziet het college dat het tekort voor 2017 20,5 miljoen euro zal bedragen. Dat is 7,2 miljoen euro meer dan wat zij vóór de zomer verwachtte.

Buffer aanspreken
Naast de al eerder genomen maatregelen in het sociaal domein, zijn nog extra maatregelen nodig om de balans tussen inkomsten en uitgaven te herstellen.

Om meest acute problemen in de begroting voor 2018 op te lossen, moet Eindhoven voor de korte termijn haar weerstandsvermogen, een buffer voor onverwachte financiële tegenvallers, aanspreken. Eind 2018 bedraagt het weerstandsvermogen van de gemeente daarmee tijdelijk nog de helft van de norm die de gemeente zichzelf heeft gesteld, ofwel 46 miljoen euro. Vanaf 2020 ziet de gemeente weer mogelijkheid om deze financiële buffer weer aan te vullen. Naar schatting duurt het ongeveer 10 jaar voordat het weerstandsvermogen weer op peil is.

De gemeente verhoogt komende jaren de lasten voor inwoners. Desondanks zal ze ruim onder het gemiddelde van de 35 grootste steden blijven. Voor huurders geldt deze verhoging niet, zij gaan er volgend jaar op vooruit.

Lokale lasten
Ook de lokale lasten voor bedrijven gaan omhoog. Voor bedrijven met een WOZ-waarde tot 800.000 euro (80 procent van het totaal aantal bedrijven) varieert de verhoging van 9,88 euro tot 32,24 euro per maand. Voor meerpersoonshuishoudens met een eigen huis met een WOZ-waarde tot 250.000 euro (80 procent van de Eindhovenaren) is dat 64 cent tot 1,76 euro per maand.

Voor het vergroten van de bereikbaarheid van Eindhoven en de uitvoering van de regionale afspraken daarover, is meer geld nodig dan de 6,7 miljoen euro die daarvoor in de vorige begroting al beschikbaar was gesteld. De gemeente kondigt daarom een verhoging van de parkeertarieven aan.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden