Gemeenten beslissen zelf over werkpleinen

2

De bezuinigingen bij het UWV leiden er toe dat het UWV zich zal concentreren op dertig tot veertig werkpleinen. Het is aan de gemeenten om te bepalen wat ze in de toekomst willen.

Divosa heeft er begrip voor dat de omvang van de bezuinigingen het UWV dwingt tot ingrijpende maatregelen, maar dringt er op aan om die in een zo vroeg mogelijk stadium te bespreken met de gemeentelijke ketenpartners. Divosa raadt gemeenten aan ook zelf na te denken wat zij in de toekomst willen met de dienstverlening op hun werkplein.

Een peiling onder honderd Divosa-leden met een werkplein binnen de gemeentegrenzen, leverde binnen een week bijna zeventig reacties op. De meeste daarvan waren zeer bezorgd. Geïntegreerde dienstverlening op honderd werkpleinen lijkt niet langer haalbaar. Uit de respons leidt Divosa-voorzitter Paas af dat gemeenten de ontwikkelingen binnen het UWV ‘met argusogen volgen’. “Gemeenten hebben de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in de samenwerking op werkpleinen. Het is dus niet gek dat gemeenten schrikken als die investering gevaar loopt.”

Begrip

Paas kan zich de keuzes van het UWV overigens wel voorstellen. “Het UWV moet van het nieuwe kabinet een derde van zijn budget inleveren. Dan zijn ingrijpende maatregelen onvermijdelijk.” Naar het zich laat aanzien zal het UWV zijn dienstverlening gaan concentreren op de dertig tot veertig vestigingen en klanten steeds vaker via e-dienstverlening, dienstverlening op internet, bedienen. Daarmee lijkt het UWV te kiezen voor het concept van complementaire dienstverlening.

De Divosa-voorzitter had liever gezamenlijk naar oplossingen gezocht. “De radiostilte heeft bij veel leden de ongerustheid versterkt. Zij zijn bang dat ze voor voldongen feiten worden geplaatst. In een aantal gemeenten gebeurt dat al waardoor gemeenten schade leiden. Sommige werkpleinen zien zich gedwongen te verhuizen. Andere draaien op voor de kosten van leegstand van kantoorruimte. Divosa gaat de komende tijd de schade in beeld brengen en bij het ministerie van SZW aandringen op een passende oplossing.

Overleg

Op verzoek van Divosa komt volgende week de Programmaraad voor een extra overleg bij elkaar. Gemeenten en UWV kijken dan welke gevolgen de plannen van het UWV hebben voor de werkpleinen. Maar dat gemeenten zich kunnen opmaken voor veranderingen staat volgens Paas vast. “Ik zou het jammer vinden als de samenwerking tussen gemeenten hierdoor ook verwatert. Ik raad gemeenten aan zelf alvast na te denken over hoe zij in de toekomst met hun werkplein willen omgaan. Zij zouden ook zorgvoorzieningen een plek op het werkplein kunnen geven. Want bezuinigingen of niet: het samenbrengen van kennis, ervaring en de dienstverlening op één plek heeft zijn waarde inmiddels wel bewezen.”

Over Auteur

2 reacties

  1. Weer een prachtig voorbeeld van inconsistent overheidsbeleid. Na jarenlang gedoe en gezeur over regie zijn uiteindelijk de werkpleinen tot stand gekomen. En nu ze er zijn en eindelijk tot enige samenwerking leiden tussen de ketenpartners doeken we ze met hetzelfde gemak weer op. De “betrouwbare” overheid toont zich weer eens van zijn meest onbetrouwbare kant. De bereikbare overheid wordt voor veel mensen aan de onderkant weer de onbereikbare overheid.

  2. Volledig eens met Paul. De samenwerking krijgt steeds beter gestalte op de Werkpleinen, waardoor klanten niet geconfronteerd worden met verschillende organisaties en contactpersonen. Zeker de klanten die ons nodig zijn zullen de dupe worden van deze bezuinigingen. Langzamerhand breekt de overheid de sociale maatschappij die we waren op deze manier af! Er wordt alleen op korte termijn gekeken naar de gevolgen, maar niet naar de effecten die dit heeft voor de burger. En de regering is toch gekozen als afvaardiging van ons burgers en vertegenwoordigen ons toch!? Ik merk er steeds minder van.