Gemeenten gaan corporaties aansturen

1

“Woningcorporaties moeten weer dienstbaar worden aan het publiek belang in hun werkgebied”, staat in het regeerakkoord. “Corporaties komen daarom onder directe aansturing van
gemeenten.”

Hun vrijheid beleidsmatig te bewegen, moet van het nieuwe kabinet worden ingeperkt. De beloningen van corporatiebestuurders moet versneld omlaag. Een verhuurdersbelasting moet extra inkomsten afromen.

Een vrij lange lijst malversaties bij de corporaties hebben de handen van de schrijvers van het regeerakkoord (PDF) niet op elkaar gekregen. De corporaties moeten terug naar hun kerntaken. “Hun taak brengen we terug tot het bouwen, verhuren en beheren

van sociale huurwoningen en het daaraan ondergeschikte direct verbonden

maatschappelijke vastgoed.”

Over Auteur

1 reactie

  1. Een wonderlijk persbericht, wanneer men zich realiseert dat het de OVERHEID is geweest, die Woningcorporaties opdroeg zelf de broek op te houden en meer te participeren in het werkveld (huizen verkopen, mee financieren van plaatselijke voorzieningen, enz.).
    Dus geen slecht besluit, maar wel onjuist de wereld ingegooid.
    Had in ieder geval gemeld dat het nooit de Corporaties waren, die op eigen houtje van hun basistaken zijn afgeweken!