Ministerie herroept negatief accres Gemeentefonds

0

In een brief aan de Tweede Kamer werd vorige week door minister Donner de indruk gewekt dat gemeenten rekening moesten houden met een behoorlijke tegenvaller. Die zinsnede wordt nu terug genomen.

Op 12 april stuurde minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken in brief aan de Tweede Kamer het 'Overzicht van geldstromen die ter beschikking kunnen zijn gekomen voor de wijkenaanpak ' (link naar pdf). Het ging om een overzicht van de afgelopen drie jaar.

Discussie en lichte paniek ontstond bij een voetnoot bij een meegepubliceerde tabel over de afspraken van beoogde aanwending van een deel van het accres. Daar schrijft de minister: “I.v.m. het trap-op trap-af systeem in het Gemeentefonds is er in 2012 en volgende jaren sprake van een negatief accres m.b.t. Gemeentefonds. Tevens is er een nieuw bestuursakkoord voorgenomen met de VNG, waar deze inzetafspraken geen onderdeel meer van uitmaken.”

Tegenvaller
Dit zou betekenen dat gemeenten minder geld krijgen in plaats van de 150 miljoen die er gemiddeld tot 2015 per jaar bij zou komen (zoals gemeld in de circulaire van december). Een pijnlijke tegenvaller voor gemeenten.

Het ministerie laat vandaag echter weten dat deze melding onjuist is: “Er zijn op dit moment nog geen nieuwe accresramingen Gemeentefonds. De eerdere berichtgeving over de verwachte raming tot 2015 is onverminderd van kracht. De besluitvorming over de rijksbegroting is nog onvoldoende gevorderd om een nieuw beeld te geven. De nieuwste ramingen worden in de reguliere meicirculaire van het gemeentefonds gepubliceerd. De definitieve accresraming wordt jaarlijks vastgesteld na afloop van het begrotingsjaar.”

De enige juiste manier van besluitvorming en bekendmaking ook.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.