Raad van State: Wet Hof kortzichtig

0

Het wetsvoorstel Houdbare overheidsfinanciën (Hof) is slechts bedoeld voor de handhaving van het begrotingssaldo. De Raad van State waarschuwt dat het daarmee de economie en werkgelegenheid kan schaden.

De wet is door het demissionaire kabinet naar de Tweede Kamer gestuurd. Verschillende gemeenten stuurden onlangs nog een brandbrief over het voorstel. Provincies, gemeenten en waterschappen zullen volgend jaar lastiger kunnen investeren, als de wet een feit wordt. Op deze manier zorgen ze ervoor het overheidstekort onder 3 procent te houden.

Banen

De raad is kritisch over het voorstel. Begrotingsbeleid gaat verder dan “het handhaven van discipline ten aanzien van het begrotingssaldo”. Ook beleid om meer banen te creëren is bijvoorbeeld van groot belang, stelt dit hoogste adviesorgaan van de regering, en daarvoor kunnen investeringen juist nodig zijn. Nu gaat het slechts om saldi.

Maar het moet toch van de Europese Unie, omdat ook Nederland hiermee heeft ingestemd? Klopt, maar ook vanuit het Europese niveau is volgens de Raad van Staat een bredere kijk op de zaak aanwezig.

Dictaten

Het Rijk gaat hier ook te hiërarchisch te werk, is een conclusie. Het ministerie van Financiën dicteert de regels. “Dit staat ook op gespannen voet met de positie van het minister van Binnenlandse Zaken in het gemeentefonds en het provinciefonds alsook met diens coördinerende taak voor het rijksbeleid dat gemeenten en provincies raakt, zoals neergelegd in de gemeente- en provinciewet.”

Het belangrijkste advies is minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken niet op deze manier te passeren.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.