Verkiezing 2012: standpunten over ambtenaren

4

Bezuinigen door het bevriezen van salarissen voor werknemers van overheden. Het afschaffen van de rechtspositie van ambtenaren. Wat zijn de plannen van politieke partijen voor het werk van ambtenaren?

De verkiezing voor de Tweede Kamer zal vaak over de Europese Unie gaan, terwijl debatten over de toekomst van gemeenten net zo belangrijk zijn. Gemeente.nu zet de standpunten van partijen over de lokale overheid de komende tijd op een rij

Even over deze vergelijking. Door het ontbreken van een kiesdrempel kent Nederland veel kleine partijen, vaak net wel of niet in de Kamer. Partijen die momenteel minder dan drie zetels hebben, zijn voor dit overzicht uit de vergelijking gehouden. Het gaat om de SGP de Partij voor de Dieren en zetels met Kamerleden die uit een partij zijn gestapt.

Snijden

Ja, de Nederlandse overheid is relatief klein in vergelijking met andere landen. Toch zien aardig wat partijen nog ruimte om te snijden in de personeelsverbanden. Vooral de VVD en de PVV kunnen elkaar goed vinden op dit onderwerp. Minder is meer, wil de Partij voor de Vrijheid maar zeggen. 

“Graag minder Tweede Kamerleden, minder ambtenaren, minder bestuurslagen”, schrijft de partij in haar programma. Een vijfde minder? “Dat moet kunnen”, stelt de partij. “En natuurlijk maken we er een eind aan dat gemeenten hun eigen immigratiebeleid voeren en uitgeprocedeerde leugenaars weigeren uit te zetten.”

Dan de liberalen: “De VVD staat voor minder bestuurders, minder politici en minder ambtenaren. Nederland functioneert beter met een derde minder bestuurders en ambtenaren. Dat betekent ook minder Tweede Kamerleden (van 150 naar 100) en minder Eerste Kamerleden (van 75 naar 50).” 

EU-ambtenaren

Ook andere partijen zeggen ook wel te streven naar een al jaren gewenste compacte overheid, maar wijzen vooral op het grote aantal ambtenaren in de Europese Unie, die ook veel meer verdienen dan in Nederland gebruikelijk is. “De EU moet stoppen met het rondpompen van geld”, stelt de ChristenUnie in haar programma. “De almaar stijgende begroting moet fors omlaag. Voor Europese ambtenaren geldt loonmatiging.”

Daar zijn ook de PvdA, SP, VVD en PVV het wel mee eens. “De overdreven salarissen van EU-ambtenaren worden in lijn gebracht met die van nationale ambtenaren”, wil de SP. “We stoppen met het geldverslindende verhuiscircus tussen Brussel en Straatsburg.” Dit laatste kan overigens pas als de lidstaten van de Unie hun vetorecht inleveren, wat niet te verwachten is. Zeker niet als het gaat om Frankrijk. 

Rechtspositie ambtenaren

“De overgang van werk naar werk moet voor ambtenaren hetzelfde zijn als voor werknemers in de private sector”, schrijft het CDA. “Het ambtenarenrecht wordt daarom gelijkgetrokken met het arbeidsrecht.”

D66: “We moeten de rechtspositie van ambtenaren normaliseren. Dit stimuleert de doorstroom tussen publieke en private banen en het wordt eenvoudiger een gezonde leeftijdsopbouw van werknemers in de overheid te bewaken. “ Er is momenteel een meerderheid in de Tweede Kamer voor het afschaffen van de rechtspositie.

“Geen voorkeursbehandeling voor ambtenaren.” Zo formuleert de PvdA dit streven. De SP ziet het anders. “De rechtspositie van ambtenaren, die werken voor de publieke zaak, blijft bescherming bieden tegen politieke willekeur”, staat in het programma. 

Weigerambtenaren

Het wel of niet accepteren van het bestaan van enkele tientallen weigerambtenaren is voor de ChristenUnie een belangrijk onderwerp. “Overheidsorganen houden bij publieke handelingen en manifestaties rekening met de levensbeschouwelijke en religieuze pluriformiteit van de bevolking en gewetensbezwaren van ambtenaren.”

Het CDA meldt niets over dit fenomeen. Van de niet-confessionele partijen vindt enkel GroenLinks dit onderwerp belangrijk genoeg om te vermelden in haar programma: “Ambtenaren van de burgerlijke stand mogen niet weigeren om partners van gelijk geslacht te huwen.”

Volg Gemeente.nu ook via Facebook >>

Over Auteur

4 reacties

  1. Met de huidige Technologische ontwikkeling kunnen we 50 % in eerste instantie bezuinigen op onze Ambtelijke cricuit van een volledige Cultuuromslag. Waarbij Politie een eigen Status moet verkrijgen waarbij de Burgemeester ging enkele verantwoordleijkheid meer heeft over hoe de Politie werkt. Bij Ambtelijk moeten we een doorbraak maken binnen een nieuw distric stelsel van gelijkwaardige rechten alsmede in het bedrijfsleven in geen aparte Rechtsbescherming van Ambtenaren en aanverwante Bestuurders Cultuur zoals Wethouders, Burgemeesters enz. De grote thema is schuldsanering van bezuinigingen waarbij is gebleken dat Overheid er een zooitje van heeft gemaakt in moeten Ambtenaren zeker mee betalen om de volgende Generatie ook een eerlijk kans te geven van een eigen bestaansrecht. epn-epm.nl

  2. Jacco King op

    Eindelijk geen ambtenaren rechter meer, maar de gewone rechter ook voor de ambtenaar met een vast dienst verband. Worden we eindelijk gelijk behandeld en kunnen we gewoon alle dubieuze handelingen die we uit moeten voeren van de ‘bazen’ en bij niet opvolgen daarvan omdat we anders ontslagen worden, door de rechter gewogen laten worden.

  3. @Burema.
    Wat schrijf je nou eigenlijk? Ik kan er geen touw aan vast knopen. Maar als je bedoelt dat ambtenaren dan ook, eindelijk, dezelfde rechten krijgen als alle andere werknemers, dan heb je gelijk. Wellicht dat we dan niet elke keer op ??n hoop worden geveegd bij de uitkeringstrekkers en dat ons salaris eindelijk een keer van de nullijn afkomt.

  4. Ongelofelijk dat men voorbij gaat aan objectiviteit van de ambtenaar die zwaar onder druk staat door haar politie opdrachtgevers. De ambtelijke adviezen dienen op de eerste plaats het algemeen belang en niet de wensen van de politici. De besluiten zijn en blijven politiek. Ambtenaren die niet naar de mond van hun politieke opdrachtgevers schrijven en adviseren kunnen het in bepaalde kringen het leven erg zuur gemaakt worden. Vandaar de “aparte” status van de ambtenaren. Hierbij moet wel gezegd worden dat niet elke ambtenaar gelijk is: de plantsoenenman kent niet de problemen van de beleidsmedewerker. Interessante leesstof voor diegenen (vooral D66’ers) die om de haverklap het hebben over het gelijktrekken van de ambtenarenstatus: http://www.binnenlandsbestuur.nl/arbeidsmarkt-en-carriere/nieuws/nieuws/can-do-ambtenaar-bedreiging-voor-rechtsstaat.7569145.lynkx

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden