Pilot voor sloop agrarische bedrijfsgebouwen

0

Gemeente Bronckhorst start een pilot voor het proactief slopen van overbodige agrarische bedrijfsgebouwen in het buitengebied. Hiervoor is door het college van burgemeester en wethouders een budget van 100.000 euro beschikbaar gesteld.

De pilot is voor agrarische ondernemers die van plan zijn om hun bedrijf voor juni 2016 te beëindigen. Met de pilot wil de gemeente uitzoeken of stimulering van sloop van de bedrijfsgebouwen in een vroeg stadium een middel kan zijn tegen de verpaupering van het platteland. Per initiatief in de pilot mag maximaal 10.000 euro bijgedragen worden.

In het buitengebied van de gemeente Bronckhorst staan veel agrarische bedrijven. Veel van deze bedrijven houden op te bestaan. Daarbij blijven de bedrijfsgebouwen vaak staan en blijft de agrariër er, op basis van de vigerende bestemming, wonen. Tegen deze bewoning treedt de gemeente niet op. Pas wanneer de eigenaar of een geïnteresseerde koper zelf bij de gemeente een bestemmingswijziging aanvraagt, wordt een sloopverplichting opgelegd.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.