Noodplan strooizout nodig

4

Nog voor 2011 is de berg strooizout kennelijk een heuveltje geworden. Rijkswaterstaat meldt dat gemeenten hun voorraden snel zien slinken; de VNG adviseert ze gebruik te maken van alternatieven en zich te melden bij regionale loketten.

Vrijdag heeft de vereniging afspraken gemaakt met Rijkswaterstaat,

het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen. Het gaat om de

volgende overeenkomsten:

 • Op regionaal niveau wordt in de gaten gehouden waar zich

  problemen voordoen met de gladheidsdbestrijding als gevolg van een tekort aan

  strooizout
  . Wegbeheerders dienen een (dreigend) tekort zo spoedig mogelijk te

  melden bij de in het spelregelkader zoutloketten vermelde contactpersonen van

  Rijkswaterstaat. Indien de situatie daar aanleiding toe geeft wordt het systeem

  van de zoutloketten geactiveerd.
 • Er vindt zo spoedig mogelijk gezamenlijk overleg plaats

  tussen de vertegenwoordigers van de koepels en RWS met de grote

  zoutleveranciers. RWS organiseert dit overleg. Het gesprek met de markt is

  erop gericht helderheid te krijgen over de contracten met alle wegbeheerders en

  prioriteiten door de leveranciers. 
 • Rijkswaterstaat biedt aan dat decentrale overheden de komende

  periode kunnen 'meeliften' met de inkoop van zoutvoorraden in de markt in

  binnen- en buitenland. Wegbeheerders die hiervan gebruik willen

  maken, moeten dit melden bij de regionale zoutloketten.  
 • De VNG communiceert actief onder haar leden dat zij

  zich moeten aanmelden bij de regionale zoutloketten. 
 • Ook informeert de VNG de gemeenten over de alternatieve

  mogelijkheden van gladheidbestrijding, zoals strooien met zand en mengsels van

  zout/zand en schuiven van sneeuw en borstelen van wegen en fietspaden.
 • De koepels en Rijkswaterstaat zijn het eens dat er moet

  worden toegewerkt naar een modelcontract voor alle wegbeheerders voor de inkoop

  van zout.
 • Het 'partneroverleg zout' komt tijdens het kerstreces

  zonodig weer bijeen als een van de deelnemers daar behoefte aan heeft om

  de onderlinge samenwerking te

  coördineren.        

Zowel de spelregels die horen bij de regionale zoutloketten als de

alternatieve manieren om gladheid te bestrijden staan op de website van de VNG.

Over Auteur

Avatar

4 reacties

 1. Avatar

  wel ironisch dat zelfs fietspaden onder een glad ijsdek blijft liggen
  te glad
  geen doorkomen aan
  durfte vandaag er niet meer door
  te link keerde metteen weer naar huis
  nadat ik probeerde om gewoon inkopen te doen
  belachelijk is dat
  ben desduivels ….sorry

 2. Avatar

  Dat er strooizout tekort is is begrijpelijk, maar dat de sneeuwhopen en match op de openbare pleinen , parkeerplaatsen en wegen niet worden geruimd voor de werkende en mobiele mensen is onacceptabel.

 3. Avatar

  Het rare is dat er veel schepen met enorm veel vervoerscapaciteit stil liggen door de recessie.
  Deze schepen zouden maar wat graag zout gaan halen in Duitsland.
  Een win win situatie , het schip heeft werk , de belastingdienst ontvangt BTW en de burger kan veilig rijden. Het is onnodig de totale economie tot stilstand te laten komen door een beetje sneeuw.

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden