Samenwerking om 660000 m2 kantoorruimte

0

In de komende 5 jaar komt een aantal Rijkskantoren beschikbaar in Den Haag. Om deze gebouwen op een goede manier te verkopen en te herbestemmen ondertekenden minister Blok en wethouder Norder een samenwerkingsovereenkomst.

Tot deze samenwerking tussen Rijk en gemeente is besloten, omdat de afstoot van de betreffende Rijksgebouwen een behoorlijke impact op de Haagse vastgoedmarkt en de samenleving heeft. Het doel van beide partijen is om deze opgave in goede banen te leiden, waarbij rekening wordt gehouden de maatschappelijke en bestuurlijke belangen in het afstoot- en herbestemmingproces.

Het gaat om ongeveer 660.000 m2 kantoren en andere gebouwen, waarvan circa 400.000 m2 in eigendom van het Rijk.

Het vertrek van de overheid uit deze gebouwen komt onder andere voort uit het ‘Masterplan Kantoorhuisvesting Den Haag’ dat in 2011 door kabinet Rutte I werd gepresenteerd. In dit Masterplan staat dat door inkrimping van het ambtenarenapparaat en efficiënter ruimtegebruik minder kantoorruimte nodig is in Den Haag. Het is de vertaling van de visie van het Rijk om tot een efficiëntere bedrijfsvoering te komen en de gevolgen hiervan voor het Rijksvastgoed.

De Rijksoverheid en gemeente Den Haag zien vooral kansen voor de gebouwen die op termijn leegkomen. Wethouder Marnix Norder: “Deze gebouwen zouden wel eens de Vinexwijk van de toekomst kunnen worden. De komende 20 jaar wil de gemeente 1 miljoen m2 kantoorruimte transformeren tot woningen. De Rijksgebouwen die nu vrij komen zouden daarbij uitkomst kunnen bieden.“

Op basis van de huidige inzichten wordt rekening gehouden met de transformatie van een groot deel van de kantoren naar andere functies, zoals wonen, werken en recreëren of een combinatie hiervan. Het Rijk en de gemeente zijn ook overeengekomen om rekening te houden met maatschappelijk wenselijke functies. Hierbij wordt gedacht aan huisvesting voor onder andere starters op de woningmarkt, studenten en arbeidsmigranten. Daarnaast hebben beide partijen oog voor het sociale en midden huursegment.

Het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) is binnen het Rijk verantwoordelijk voor de verkoop van Rijksvastgoed. Bij de verkoop blijven de normale uitgangspunten gelden: een openbare transparante procedure en marktconformiteit.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden