Rekenkamer: invoering pgb onzorgvuldig

0

De invoering van het nieuwe systeem rond het persoonsgebonden budget (pgb) is bijvoorbeeld ”niet zorgvuldig verlopen”.

De Algemene Rekenkamer gaat onderzoek doen naar de problemen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) met het nieuwe systeem voor het uitbetalen van pgb’s.  President Stuiveling van de Rekenkamer kondigde dat aan in de stukken op Verantwoordingsdag. Ze kijkt daarin terug op de inkomsten en uitgaven over het afgelopen jaar.

Volgens de Rekenkamer is de invoering van het nieuwe systeem voor de pgb’s niet zorgvuldig verlopen. Stuiveling benadrukte dat de besluiten over veranderende regels laat zijn genomen en dat de “gegevensoverdracht die cruciaal is om tot een juiste uitbetaling aan pgb-gerechtigden over te gaan niet goed is voorbereid.”

Volgens haar heeft het ministerie van VWS duidelijke signalen onvoldoende herkend, hoewel het er door verschillende partijen op is gewezen dat er grote risico’s bestonden bij de invoering. Toen het ministerie in april vorig jaar meer regie ging voeren, was dat te laat om de problemen op tijd te kunnen oplossen, vindt Stuiveling.

Ook het ministerie van Sociale Zaken en de SVB hebben volgens de Rekenkamer steken laten vallen. Sociale Zaken had geen goed beeld van de stand van zaken bij de SVB en de SVB zelf had moeten aangeven dat invoering per 1 januari 2015 niet zou lukken.

”Het kabinet is niet klaar: tijd voor uitvoering”, concludeert Rekenkamerpresident Saskia Stuiveling.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden