32 Miljoen extra voor Jeugdzorg

0

Er zijn afspraken gemaakt over de functies van de Bureaus Jeugdzorg en over extra budget voor het overhevelen van de taken.

Gemeenten en Rijk hebben, naast afspraken over de toekomst van de functies van Bureaus Jeugdzorg, ook afspraken gemaakt over financiën, schrijft de vereniging op haar website. Daarbij is afgesproken dat gemeenten in 2014 € 32 miljoen erbij krijgen om zich voor te bereiden op hun nieuwe taken. Tot op heden was er 7,75 miljoen voor gemeenten beschikbaar in 2014, nu wordt dat opgehoogd tot het niveau van het bedrag in 2013.

Budget 2015
Ook is een afspraak gemaakt over het budget in 2015. Voor gemeenten is het lastig dat ze de komende maanden tot concrete afspraken met aanbieders moeten komen, terwijl budgetten in mei definitief worden, stelt de VNG. Zonder nadere afspraken zou het budget per gemeente in de meicirculaire fors af kunnen wijken van de decemberstand. Om toch al meer richting te geven, is afgesproken dat door verevening binnen het totale te decentraliseren budget het rijk garandeert dat individuele gemeenten bij de meicirculaire 2014 minimaal 95% van het budget krijgen dat hen in december 2013 is toegezegd.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden