Gemeentelijke natuurmonumenten: waak voor “bureaucratie in de uitvoering”

0

In zijn vorige week gepresenteerde rapport oppert Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven om natuurmonumenten op te delen in landelijke, provinciale en gemeentelijke met voldoende financiering.

In zijn conclusies onderstreept Van Vollenhoven dat het natuurbeleid eenduidiger moet worden en de financiering ervan overzichtelijker. Natuurmonumenten “juicht de bevindingen van de commissie toe” maar waarschuwt voor bureaucratie in de uitvoering.

Volgens Van Vollenhoven moeten er Rijksnatuurmonumenten, provinciale natuurmonumenten en gemeentelijke natuurmonumenten komen met voldoende financiering.  Ondanks de decentralisatie van het natuurbeleid naar de provincies blijft het Rijk verantwoordelijk voor de internationale verplichtingen en voor de zorg voor topnatuur die daarmee samenhangt. In het advies van Van Vollenhoven is het natuurresultaat leidend. De overheid moet in de ogen van Natuurmonumenten verantwoordelijkheid nemen voor een daadkrachtig natuurbeleid met visie en voldoende financiële middelen.

Directeur Van den Tweel van Natuurmonumenten: ,,De natuur in Nederland is er slecht aan toe. Vergeleken met andere Europese landen, is de staat van ons natuurareaal erbarmelijk te noemen. Natuur maakt nog maar ruim 15 procent uit van het totale Nederlandse landschap. Het is een schaars goed geworden, waar heel veel mensen afhankelijk van zijn.” Natuurmonumenten hoopt dat dit rapport ook aanknopingspunten biedt voor de nieuwe Omgevingswet, waarmee de overheid de ruimtelijke regels wil vereenvoudigen en samenvoegen.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.