Belastingambtenaar mag trots zijn

0

Lokale heffingen. Of we praten er niet over, of we klagen erover. “Waarom draaien we het niet om?”


Column
Peter van den Bosch en Inge van der Riet

In Nederland praten we er nauwelijks over, onze lokale belastingen. Noch de bestuurder, noch de belastingmedewerker vertelt met trots over het heffen van belastingen. We wonen in een land met een hoog voorzieningenniveau en dat is mogelijk omdat we belastingen betalen. Maar inwoners klagen slechts over een te hoge of te lage Woz-waarde en krijgen nauwelijks een toelichting op wat er met het te betalen bedrag wordt gedaan. De aanslag ziet er dan ook uit als  een factuur met betaal- en bezwaarinstructie op de achterzijde.

Stelt u zich eens voor; belastingen vinden we met elkaar heel normaal. We weten waar we voor betalen en hebben daar geen moeite mee.

 

Lokale belastingen, wie heeft het uitgelegd? Waarschijnlijk niemand. Meer dan 80 procent van de geldmiddelen bij een gemeente is afkomstig van het Rijk. Meestal wel direct gekoppeld aan een verplichte besteding. De overige inkomsten bestaan voor ongeveer 15 procent uit eigen belastingmiddelen en zijn in grote mate gekoppeld aan kostendekking van afvalinzameling, rioleringszorg, vergunningen etc.

Deze belastinggelden worden ingezet om de gewenste voorzieningen te realiseren. Inwoners en ondernemers hebben verschillende wensen. Er moeten keuzes gemaakt worden welke wensen we realiseren en of we meer of minder belasting willen betalen. Het is de bestuurlijke afweging in de gemeenteraad welke keuzes we daarin maken. Het lijkt dan ook vanzelfsprekend om inzichtelijk te maken waar het geld aan besteed wordt. De bestuurder die het verhaal van de uitgaven weet te verbinden aan de inkomsten kan daarmee trots zijn op de lokale belastingen.

De trotse belastingambtenaar
Alle voorzieningen waar iedereen dagelijks gebruik van maakt, zijn mogelijk door belastinggelden. In een gewone koop ontvangt u het product of de dienst en ontvangt u een factuur. Eigenlijk gaat het bij de gemeente niet anders. Maar door het een belasting te noemen lijkt alles anders.

Nadat de bestuurlijke afweging heeft plaatsgevonden, staat in belastingverordeningen vermeld welke activiteiten en voorzieningen (deels) vanuit de lokale belastingen wordt gefinancierd. In deze belastingverordeningen staat wie, wanneer, belastingplichtig is en welke belastingtarieven daarbij gelden.  De belastingambtenaren zorgen ervoor dat de belastingaanslag wordt opgelegd. Het woord belastingaanslag is in de huidige tijd een ongelukkige formulering voor het versturen van de factuur voor het gebruik van de gemeentelijke voorzieningen. 

Deze belastingambtenaren zorgen er voor dat het geld binnenkomt van waaruit de activiteiten en voorzieningen kunnen worden betaald. Zij mogen dus trots zijn op hun werk!

Communicatie als brug naar begrip
Uiteraard wil iemand die moet betalen weten waarom, waarvoor en wanneer hij of zij moet betalen. Goede communicatie is essentieel bij onze lokale belastingen. Een belastingaanslag mag geen verrassing zijn. Waarom draaien we het niet om? We beginnen nu steeds aan het einde; betalen. Vertel eens eerst wat een inwoner, ondernemer krijgt voor zijn of haar geld. Vertel als bestuurder welke wensen u wilt realiseren en wat de financiële gevolgen daarvan zijn. Veel zaken in ons land en in onze gemeenten zijn goed geregeld. En dat is mogelijk door de belastingen. Laten we er met elkaar een beetje trots op zijn.

[([002_99_RBIAdam-image-1550858.jpeg])]

Gratis whitepaper:

Belastingen besturen 2014 – 2018>>

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.