Extra vakantiedagen voor ambtenaren

3

Extra vakantie-uren? Ja, dat kan. Extra verlof? Ook dat is mogelijk, maar niet eenvoudig te regelen.

Eerst de uren. Gemeenteambtenaren die vaak op onregelmatige tijden moet werken, heeft recht op 14,4 extra vakantie-uren. Dit geldt ook voor ambtenaren die buiten hun werktijden om regelmatig beschikbaar moeten zijn. 

Voor de ambtenaren van het Rijk geldt dat zij extra vakantiedagen krijgen als zij ouder worden dan 45 jaar. Dat geldt niet voor de medewerkers van de gemeenten. Wel kunnen zij een lokale regeling treffen voor meer vrije dagen. Overigens is er sinds de invoering van de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd en arbeid discussie over de vraag of mensen boven de 45 jaar wel meer vrije dagen moeten hebben.

Afkopen

Niet iedereen wil zo veel mogelijk vakantie, natuurlijk. Het is dan ook mogelijk uren te verkopen. Hoewel, het gaat alleen om de bovenwettelijke vakantie-uren. Door een richtlijn van het Europees Parlement is het niet mogelijk de wettelijke uren in te ruilen voor geld. Wie niet genoeg vrij krijgt, neemt die uren mee naar het volgende jaar. 

Dan het extra verlof. De mogelijkheden komen voort uit de Wet arbeid en zorg. De bedoeling is dat mensen aan het werk blijven en het bijltje er niet bij neerleggen omdat het ze allemaal te veel wordt. Het meest interessant aan de wet zijn aanvullende bepalingen, want vaak wat onbekend.

Buitengewoon verlof

Ambtenaren hebben bijvoorbeeld recht op verlof voor activiteiten bij een vakorganisatie of publiekrechterlijk college. De rechtspositie van ambtenaren kent ook zorgverlof in specifieke gevallen. Als een gemeenteambtenaar gaat trouwen is dat ook een grond voor buitengewoon verlof.


De informatie voor dit artikel is hier te vinden in de kennisbron voor het ambtenarenrecht >>

Volg Gemeente.nu via Twitter.

Over Auteur

3 reacties

  1. Hilbert Keizer op

    Leuk hoor deze weetjes, maar weer erg formeel gericht. Het Nieuwe Werken gaat juist niet uit van dit soort formele regletjes, maar van maatwerkafspraken. Ik heb in dit nieuwe digitale tijdperk meer behoefte aan toepassingen op basis van HNW. Verlofuren zijn dan toch niet meer noodzakelijk als je werkt op basis van prestatieafspraken

  2. Henny Wildenberg op

    Helemaal met Hilbert eens. Waar blijven de voorstellen voor nieuwe CAO-afspraken gebaseerd op prestatieafspraken? Dus geen urencontracten meer maar prestatiecontracten. Geen functiewaardering meer maar prestatiewaardering. Ben benieuwd. En wanneer je verlof neemt is jouw zaak, als je werk maar af is op de afgesproken tijd.

  3. Karel Vermeulen op

    Zondermeer prestatiecontracten terwijl je werkt in een politiek bestuurlijke omgeving? Nee dank je wel. Daarvoor is de politiek veel te ongewis.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden