Burgerzaken erkent: 1 tweeling, 2 vaders

1

Een bijzondere erkenningskwestie, hoe lost je dit op aan het loket Burgerzaken?

Komkommertijd begint vroeg dit jaar. Een Amerikaanse tweeling bleek twee andere vaders te hebben. Vrolijk schreven alle media elkaar over, het was ongetwijfeld goed voor de page views (kijkcijfers) van menig nieuwssite. Het bleek in Amerika om een centenkwestie te gaan; vader 1 wilde geen alimentatie betalen voor het kind van vader 2. De rechter stelde hem in het gelijk, case closed.

Een bericht dat verbaast natuurlijk. Maar de relevante statistiek in het bericht was dat dit dubbele vaderschap bij 0,18%van de tweelingen speelt. Er van uitgaande dat dit klopt betekent dit dat er 1 keer per jaar bij een Nederlandse gemeente deze erkenningskwestie zou kunnen spelen. Hoe los je dit als burgerzakenambtenaar op?

“Erkenning is een rechtshandeling in Nederland, geen waarheidshandeling”, legt Léon Evers, ambtenaar burgerlijke stand in Roermond en redactielid van de Kennisbank Burgerzaken, uit. “Als de moeder ongehuwd is, of gehuwd met- of geregistreerd partner van een vrouw, kan zij het ene kind door een man laten erkennen en het andere kind door een vrouw. Of de kinderen door twee verschillende mannen of twee verschillende vrouwen.”

Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap met een man liggen de zaken wat erkenning betreft anders. “Dan hebben de twee kinderen allebei van rechtswege de echtgenoot of geregistreerd partner van de moeder als vader en is erkenning niet mogelijk.”

Een gevoelige kwestie, dat zeker. Maar de oplossing is uiteindelijk verrassend eenvoudig. Als je maar weet waar je moet zoeken natuurlijk.

Kennisbank Burgerzaken

De meerderheid van de Nederlandse gemeente gebruikt deze kennisbank. Je vindt hier onder andere alles over erkenning >>

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

1 reactie

  1. J.G. Veldhuizen op

    Nog interessanter wordt het indien de moeder bij de burgerlijke stand verschijnt met de wens om de nog <span style=’text-decoration: underline;’>ongeboren</span> tweeling te laten erkennen door verschillende vaders. De akte van erkenning ongeboren vrucht gaat er immers van uit dat ELK kind, waarvan de vrouw op dat moment in verwachting is, reeds is erkend door een en dezelfde erkenner. Alleen bij reeds bestaande kinderen kan er pér kind een erkenningsakte worden opgesteld en kan er dus per geval bekeken worden wie de juridische vader zal zijn.

    Hans Veldhuizen
    gemeente Landgraaf