Wiki over basisgemeente gelanceerd

0

Een aantal gemeenten heeft met KING samengewerkt aan de contouren van de Basisgemeente.

Om die Basisgemeente verder vorm te geven en daarbij zoveel mogelijk gemeenten te betrekken, heeft KING een wiki in het leven geroepen.  Deze is voor mensen die vanuit hun werk betrokken zijn bij gemeentelijke informatievoorziening, zoals adviseurs I&A, informatiearchitecten en leveranciers. In het najaar van 2013 start op deze wiki een co-creatietraject voor het verder detailleren van de architectuur. Op dit moment bevat de wiki de planning van het co-creatietraject en actuele informatie over de Architectuur Basisgemeente en GEMMA 2.0.

Basisgemeente en GEMMA 2.0

Het doel van de Basisgemeente is gemeenten duurzaam te ontzorgen op ICT-gebied. Veel taken zijn voor alle gemeenten hetzelfde. Toch ziet de informatievoorziening van iedere gemeente er anders uit. Hierdoor moeten gemeenten allemaal zelf het wiel uitvinden.  Door meer samen op te trekken en de informatievoorziening verder te standaardiseren, kan veel tijd en geld worden bespaard. Bovendien is het zo eenvoudiger om nieuwe ontwikkelingen, zoals de decentralisaties, succesvol door te kunnen voeren. Daarom werkt KING aan een standaardinformatievoorziening voor alle gemeenten.  Eén van de onderdelen hiervan is een nieuwe generatie GEMMA architectuur: GEMMA 2.0.

Co-creatietraject

De architectuur van de basisgemeente is work in progress. In januari 2013 is de high-level architectuur gepresenteerd. Hierin staat  hoe de gemeentelijke informatievoorziening er volgens ‘de basisgemeente’ op hoofdlijnen uit gaat zien. Deze high-level architectuur  wordt samen met gemeenten en leveranciers  verder uitgewerkt.  Dit gebeurt in werk- en klankbordgroepen en via de co-creatie. Uiteindelijk leidt dit tot de nieuwe generatie GEMMA architectuur, GEMMA 2.0.
Eind augustus verschijnt meer informatie over de co-creatie en de start van het eerste deeltraject

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden