Zendmasten kunnen WOZ-waarde verlagen

0

De heersende maatschappelijke discussie over de gezondheidsrisico’s rond zendmasten maakt dat de aanwezigheid van zendmasten een negatieve invloed heeft op de woningwaarde.

In een door de de eerste meervoudige belastingkamer van Amsterdam behandelde zaak tussen een woningeigenaar en een gemeente is bepaald dat de aanwezigheid van drie zendmasten in de directe omgeving van het onroerende goed de waarde daarvan drukken.

Het Hof volgt dus eigenaar in haar stelling dat van de plaatsing van de zendmasten een waardeverminderende invloed uitgaat. Het Hof: “Potentiële kopers kunnen immers bij het uitbrengen van een bieding op de woning rekening houden met de aanwezigheid van de zendmasten en de in dat verband gevoerde maatschappelijk discussie. Zij zullen alsdan een lager bod uitbrengen, dan wel, afzien van het doen van een bieding en hun aandacht richten op panden die vergelijkbaar zijn met de woning maar dan zonder zendmasten in de (directe) nabijheid.”

Het gaat er dan dus niet om of al bewezen is of zendmasten wel of niet schadelijk zijn voor de gezondheid. Sterker de onzekerheid over en onbekendheid van de mogelijke risicico's maakt dat de prijs negatief wordt beiënvloed. “Bij aankoop van een pand (en bij het bepalen van de hoogte van het bod dat daartoe wordt uitgebracht) wordt tevens rekening gehouden met de mate van verkoopbaarheid van dat pand die mede wordt beïnvloed door genoemde maatschappelijke discussie en de daarmee samenhangende gedeeltelijke vraaguitval.”

Het Hof oordeelt dan ook dat de WOZ-waarde stijging die de gemeente in dit geval had doorgevoerd niet terecht was en verlaagd de aanslag uit 2008 met een kleine vijf procent. De heffingsambtenaar, op wie de bewijslastrust, is er naar het oordeel ven het gerechtshof namelijk niet in geslaagd om het tegendeel overtuigend aannemelijk te maken.

Kennislink

Lees hier de volledige uitspraak >>

Over Auteur

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden