‘Amsterdam verdoezelt ruim half miljard’

0

Uit de controleverklaringen van de jaarrekeningen van de gemeente blijkt Amsterdam erg creatief aan het boekhouden te zijn geweest. Het verhogen van de erfpacht helpt mee om gaten in de begroting te dekken.

De verklaringen zijn niet openbaar, wat wel zou moeten. Website 925 moest “hemel en aarde bewegen” om de verklaringen in te zien. Na 2008 zijn ze online te vinden. De vraag is waarom ze niet zijn te vinden als het gaat om de periode 2005-2007.

Het onderzoek “heeft de onvoorstelbare boekhoudbeerput van onze hoofdstad opengetrokken”. Is dat zo?

Rechtmatigheid

Een afkeurende accountantsverklaring voor rechtmatigheid ondersteunt de harde conclusies van het onderzoek in ieder geval. Ook is het niet moeilijk te bedenken waarom de controleverklaringen over die jaren ontbreken.

Saillant is een opmerking van de accountant over het gebruiken van inkomsten uit de erfpacht om het gaat in de begroting van de Noord-Zuidlijn te vullen. “Het inzetten van deze reserven voor de overschrijding (van de kosten van de metrolijn, red.) is nieuw en niet conform het met betrekking tot deze reserve geaccordeerde beleid van de gemeenteraad”, staat in een van de controleverklaringen.

De verliezen op een rij:

–          In 2005 moet de controleur voor 345 miljoen euro aan fouten en onzekerheden opnemen in zijn verklaring. “Voor de fouten betekent dat zelfs dat deze zodanig groot zijn dat een afkeurende verklaring voor rechtmatigheid is gegeven”, stelt de accountant.

–          Het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam moet een verlies nemen van 253 miljoen euro op investeringen in de Zuidas

–          De Dienst Werk en Inkomen keerde 213 miljoen euro aan uit, terwijl niet bekend is of de bijstandsontvangers daar recht op hadden.

–          In 2007 was 100 miljoen euro onrechtmatig besteed. Voordelen bij de ene dienst werden gebruikt om die bij een andere dienst te dekken. Onrechtmatig, oordeelt de accountant.

–          Verder is de erfpachtadministratie niet op orde. “Er worden verkeerde prijzen berekend.”

Is dat het? Nee. Er volgt nog een tweede deel met onthullingen.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.