CPB: Minder voorzieningen dan maatschappelijk wenselijk

0

De voorzieningen op lokaal niveau dreigen maatschappelijk onacceptabel te worden.

Ook het Centraal Planbureau (CPB) luidt de noodklok, zoals het Coelo dat gisteren deed, waarna ook de VNG zei dat het te gek wordt allemaal. De landelijke overheid bezuinigt door het decentraliseren van taken en daar minder budget voor te reserveren. Dat blijkt volgens het CPB een risicovolle manier om te snijden in de begroting.

“Het CPB heeft een globale inventarisatie gemaakt van de financiële kansen en risico’s van de drie grote decentralisaties uit het Regeerakkoord: de Jeugdwet, de WMO 2015 en de Participatiewet”, laat het planbureau weten. Het onderzoek concludeert dat er twee kansen en drie risico’s zijn.

De belangrijkste kansen van de decentralisaties die nu zijn te onderscheiden, zijn:

  • Er zijn in potentie belangrijke economies of scope. Door de concentratie van uitvoeringstaken in het sociale domein kunnen gemeenten het aanbod van voorzieningen gerichter laten aansluiten bij de vraag en de mensen. Door de concentratie van taken op één niveau wordt afwenteling op andere regelingen minder aantrekkelijk.
  • De prikkels voor doelmatige uitvoering worden sterker, omdat de gemeenten vanaf 2015 risicodragend worden, hetgeen kan leiden tot daling van het gebruik en/of de prijs van voorzieningen.

Dit zijn de risico’s:

  • Decentrale uitvoering kan ook schaalnadelen hebben, bijvoorbeeld door versnippering van kennis en inkoopmacht. Zeker bij kleinere gemeenten kan een cumulatie van financiële risico’s optreden. Gemeenten hebben slechts beperkte mogelijkheden om zelf meer inkomsten te genereren uit het eigen belastinggebied, of om eigen bijdragen te vragen.
  • Ook kunnen er verschillen in kwaliteit en niveau van de voorzieningen tussen gemeenten ontstaan. Dat hoeft niet problematisch te zijn, als er sprake is van maatwerk. Bovendien is er democratische controle door de gemeenteraad op het voorzieningenniveau. Als de kwaliteit van voorzieningen niet goed meetbaar is, is het denkbaar dat er door
  • beleidsconcurrentie een race to the bottom ontstaat, waardoor het algemene kwaliteitsniveau van de voorzieningen lager komt te liggen dan maatschappelijk wenselijk is.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden