Rekenkamer: Amsterdam bezuinigt te weinig

0

Amsterdam geeft aan miljoenen te bezuinigen. Toch ziet de rekenkamer dat hiervan maar een klein deel wordt gerealiseerd.

Wethouder Lodewijk Asscher liet onlangs nog weten dat het doel om 83 miljoen euro te bezuinigen over 2011 al voor 92 procent is bereikt. Dit jaar wordt de rest gehaald, volgens Asscher, maar de rekenkamer ziet dat anders.

Er is gekeken naar vier verschillende maatregelen. Wat blijkt? Dat zou 17,4 miljoen euro besparen, terwijl het in de praktijk slechts gaat om 1,2 miljoen. Het gaat om bezuinigingen op het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing, het Rentestelsel, Vastgoedadvies en de Bestuurlijk ondersteuning van de Dienst Zuidas.

Pijn

De besparing op het investeringsbudget voor stedelijk vernieuwing is “een bezuiniging op uitgaven met een incidentele dekking en daarmee niet structureel”, staat in het rapport. Dit zorgt alleen voor wat uitstel van de pijn, tot 2015.

“Extra ambtelijke aandacht” is hard nodig, volgens de rekenkamer. Het college ziet dat niet zitten, vanwege de beperkte capaciteit. Ook is er kritiek op het rapport.

“In uw definitie van doeltreffendheid gaat u een stap verder dan het College en de Gemeenteraad zijn gegaan”, schrijft het college. “U stelt namelijk dat de Gemeente zoveel mogelijk burgers probeert te ontzien bij de bezuinigingen. Het bestuur heeft echter nooit een dergelijk criterium op die maneir geformuleerd. Een deel van deze bezuinigingen heeft onvermijdelijk direct en indirect effect op burgers en bedrijven.”

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.