Afspraken tegen verdringing en werken zonder loon

0

De vakbond heeft met vijf gemeenten een Verdringingsprotocol getekend.

Den Haag, Delft, Midden-Delfland, Rijswijk en Westland hebben zich aan het protocol verbonden.

In het protocol ter voorkoming van verdringing en het werken zonder loon staan diverse afspraken. Werknemers moeten betaald worden volgens geldende cao-afspraken van ten minste het minimumloon.

Voor alle deelnemende gemeenten geldt dat er na een proefplaatsing geen proeftijd meer volgt. Daarnaast mag een proefplaatsing voor de meeste deelnemers maximaal 1 maand duren waarbij werkgevers de intentie hebben om de betreffende uitkeringsgerechtigde in dienst te nemen. Verder zijn er afspraken gemaakt over een pilot voor mensen in een leerwerktraject die scholing op de werkplek mogelijk moet maken.

De gemeente Den Haag en de FNV hebben daarnaast aanvullende afspraken gemaakt over vergoeding van werk tijdens proefplaatsingen van bijstandsgerechtigden. FNV en de gemeente Den Haag gaan kijken op welke wijze hier aan in de praktijk het beste uitvoering kan worden gegeven

Geen werk zonder loon

Ruud Kuin, vice-voorzitter FNV: “Heel veel gemeenten zijn ‘in woord’ tegen verdringing op de arbeidsmarkt tegen het werken zonder loon van uitkeringsgerechtigden. Maar deze vijf gemeenten gaan er ook wat aan doen en zetten woorden om in daden. Overal in het land strijdt de FNV tegen werken zonder loon en verdringing. We verwachten dat nog meer gemeenten en bedrijven het voorbeeld van Den Haag, Delft en Rijswijk, Midden-Delfland en Westland volgen. Werk moet lonen, tegen een normaal salaris.”

Wethouder Rabin Baldewsingh (SZW Den Haag) namens de vijf deelnemende gemeenten: “Wij zijn trots op het feit dat wij met dit protocol recht kunnen doen aan zowel werkzoekenden als werknemers.  Echte banen mogen nooit verdrongen worden door de inzet van mensen die zonder loon werken. En werkzoekenden zouden nooit productief werk mogen verrichten zonder reëel perspectief op betaald werk.”

Digitaal magazine | Werken bij de overheid

 

 

Hoe blijft de overheid aantrekkelijk als werkgever?

 

 

Een van de opties is ambtenaren meer betalen dan het cao-loon, wat volgend jaar mogelijk wordt.

 

Lees nu het magazine

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden