Gemeenschappelijke regeling voor Dinkelland en Tubbergen

0

De gemeenteraden van Dinkelland en Tubbergen hebben aan de colleges van B&W van beide gemeenten toestemming verleend om een gemeenschappelijke regeling in te stellen.

Via een gemeenschappelijke regeling (GR) kan een ambtelijke organisatie vanaf 1 januari 2013 werken voor de gemeente Dinkelland en  de gemeente Tubbergen. De gemeente Dinkelland en de gemeente Tubbergen blijven zelfstandig bestaan.

Door samen te werken verwachten de gemeenten Dinkelland en Tubbergen betere kwaliteit te leveren, voelen ze zich minder kwetsbaar en rekenen ze er op veel kosten te besparen. Op termijn naar verwachting ten minste structureel 2,3 miljoen per jaar besparen.

De ambtelijke organisaties van beide gemeenten worden onder gebracht in een gemeenschappelijke regeling. De GR gaat over de bedrijfsvoering van de ambtelijke organisatie. De gemeenten Dinkelland en de gemeente Tubbergen blijven zelfstandig bestaan. De gemeenteraden en de colleges van B&W blijven zelfstandig verantwoordelijk voor hun besluiten. De gemeenteraden benadrukken dat indien in de toekomst mocht blijken dat gemeentelijke fusie een logische stap zou zijn, daarvoor in ieder geval eerst het maatschappelijk draagvlak onder hun inwoners wordt onderzocht.

Bestuur GR
De gemeenschappelijke regeling heeft een algemeen bestuur (AB) en een dagelijks bestuur (DB). De colleges van burgemeester en wethouders zijn vertegenwoordigers van beide gemeenten. Samen vormen zij het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. De vertegenwoordigers van de gemeente Dinkelland  hebben een gelijke stem ten opzichte van de vertegenwoordigers van de gemeente Tubbergen. Dat geldt zowel voor het algemeen bestuur als het dagelijks bestuur. Dit betekent dat het voor besluitvorming niet uitmaakt of een van de gemeenten meer vertegenwoordigers heeft dan de andere gemeente: de  stemverhouding blijft gelijk. Ieder jaar wisselt het voorzitterschap van het AB en DB tussen de burgemeesters van Dinkelland en Tubbergen.

Bedrijfsvoering
De gemeenten Dinkelland en Tubbergen delen de kosten voor de bedrijfsvoering. Hieronder vallen bijvoorbeeld kosten van het personeel en de zaken die de gemeenten nodig hebben om hun werk te kunnen uitvoeren (zoals huisvesting en ICT). Bij de verdeling van de kosten van de GR is aansluiting
gezocht bij de maatstaven die bij de gemeentefondsuitkering voor de gemeenten worden gehanteerd. De verdeling van kosten zal over twee jaar geevalueerd worden.

Dienstverlening
Inwoners kunnen gewoon terecht bij hun eigen gemeentehuis. Ook de bestaande contactkanalen van de gemeenten blijven gewoon bestaan. Nu en in de toekomst. De dienstverlening aan inwoners en ondernemers zal verder verbeteren. Zo zullen bijvoorbeeld meer producten volledig digitaal worden
afgehandeld en vergunningsaanvragen, brieven en klachten sneller worden behandeld. Ook is de wachttijd aan balies en aan de telefoon straks korter.

Over Auteur

Avatar

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden