Bouwstop kantoren blijft van kracht

0

Het Amsterdamse college is niet van plan de bouwstop voor kantoren op te rekken, nu de vraag naar kantoorruimte razendsnel groeit.

Dat zeggen wethouders Van der Burg (Grondzaken) en Ivens (Bouwen) in Het Parool.

Volgens makelaars, projectontwikkelaars en aannemers ontstaat binnen drie jaar een tekort aan geschikte kantoorruimte in de stad omdat er nauwelijks nieuw gebouwd mag worden en bestaande kantoren massaal veranderen in woonruimte of hotel.

Vier jaar
Maar beide wethouders spreken de cijfers van de vastgoedbranche tegen. “Er is voldoende ruimte voor nieuwbouw de komende jaren en er staat met ruim een miljoen vierkante meter ook nog veel kantoorruimte leeg.” De gemeente wil pas ingrijpen als ‘zeker de helft daarvan’ is omgebouwd naar woonruimte, hotel of nieuw kantoor. Daarmee zal, in het huidige tempo van transformatie, tenminste vier jaar zijn gemoeid.

Flexibeler
Rudolf de Boer, bestuurslid van vastgoedaviseur CBRE, vindt dat Amsterdam de werkelijkheid ontkent. “In Centrum, de Zuidas, de IJ-oevers en het Arenagebied is nu al sprake van een beperkt aanbod van goede kantoorruimte.” Een deel van de bestaande vierkante meters die nu leeg staan, is verouderd en niet meer geschikt voor het bedrijfsleven. “Bedrijven hebben nu behoefte aan een ander soort kantoorruimte,” zegt De Boer. Er is behoefte aan ruimte die veel flexibeler kan worden ingericht dan mogelijk is in gebouwen die nu leeg staan, ruimte die duurzamer en milieuvriendelijker is en op plekken ligt waar ook gewoond en gewerkt wordt.

Bouwstop
Van der Burg en Ivens zien het anders. “De toename van transformaties en de toename van het kantoorgebruik wegen nog onvoldoende op tegen de afname van het kantoorgebruik in de afgelopen zes jaar en de nieuwbouw die is toegevoegd.”

De gemeente houdt dan ook vast aan de bouwstop uit 2011, waarbij volgens de toen geldende crisisinzichten maximaal 40.000 vierkante meter kantoorvloer per jaar nieuw mag worden gebouwd.

Wel zeggen de wethouders toe de kantorenstrategie uit 2011 te zullen ‘actualiseren’ door te bekijken of de nieuwbouwmogelijkheden zich bevinden op door de gebruiker gewenste locaties.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.