Digitale uitwisseling informatie jeugdketen mogelijk

1

Onder voorwaarde is het mogelijk, het digitaal uitwisselen van informatie tussen gemeenten en de justitiële jeugdketen. “Of alle 403 gemeenten vóór 1 januari 2015 zijn aangesloten, hangt mede af van keuzes die gemeenten zelf maken.”

“Met de Collectieve Opdracht Routeervoorziening (CORV) wordt de berichtenstroom tussen partijen in de justitiële jeugdketen en het gemeentelijk domein gedigitaliseerd en gestandaardiseerd”, meldt KING bij de Impactanalyse CORV (zie bijlage). “Bij het aansluiten op CORV worden gemeenten ondersteund door het programma Beleidsinformatie Jeugd.”

Er zijn momenteel al zes acties mogelijk:

 • Beleidsuitgangspunten

  Ophalen van de beleidsuitgangspunten en bepalen welke taken je intern binnen de gemeente gaat uitvoeren en/of gaat mandateren.
 • Mandatering

  Afspraken maken met de gecertificeerde en gemandateerde partijen (AMHK, CJG, wijkteams, et cetera) over onder meer de uitvoering van de taken, beleids- en managementinformatie en aansluiting op CORV.
 • Functionaris(sen)

  Aanstellen van de functionaris(sen) die de taken in formeel juridische zin gaat uitvoeren en verantwoordelijk is voor het proces van het versturen van een VTO en ontvangen van notificaties en zorgmeldingen (medewerker jeugd, gemandateerde instelling, et cetera).
 • Archetype

  Beleidskeuzes maken voor een inrichtingsmodel (transitieproof, geclusterd integraal of totaal integraal).
 • Digikoppeling

  Bij het zelf uitvoeren van taken in een eigen systeem controleren of de juiste Digikoppeling ebMS-adapter aanwezig is en anders hiervoor het aanvraagtraject starten.
 • Programma van Eisen (PvE)

  Programma van eisen opstellen voor de selectie en aanschaf van een systeem dat berichten kan versturen en ontvangen met CORV.

Let wel: een gemeentebrede implementatie is hiermee nog niet in kannen en kruiken. “Of alle 403 gemeenten vóór 1 januari 2015 aangesloten zijn op CORV en gebruikmaken van CORV hangt mede af van keuzes die gemeenten zelf maken”, is een voorwaarde. “Daarom is het belangrijk dat de verschillende  aansluitscenario’s voor gemeenten snel inzichtelijk worden gemaakt. Eind juni vindt een herijking van de conclusies uit de impactanalyse plaats, om een antwoord te kunnen geven op de vraag of de grootschalige implementatie van CORV haalbaar is.”

Standaardisatie?

Dat is een hele klus >>

Over Auteur

1 reactie

 1. F.P.W.R. Arts op

  Gelukkig kunnen gemeenten en andere jeugdketenpartners snel en veilig de digikoppeling implementeren. Er bestaat een bewezen oplossing voor alle Digikoppelingen die gemeenten moeten leggen, inclusief de CORV koppelingen: de ‘Enable-U Digikoppeling’ . Deze is inmiddels bij meer dan 100 overheidsorganisaties geïnstalleerd en deze ondersteunt volledig het benodigde ebMS protocol dat nodig is voor digitale informatie-uitwisseling in de jeugdketen.
  Zie bijvoorbeeld:
  http://www.enable-u.nl/oplossingen/overheid/enable-u-digikoppeling

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden