‘Van cliëntondersteuning komt niets terecht’

1

De cliëntondersteuning is volgens MEE Nederland in de meeste gemeenten nog niet of slecht geregeld.

“Zonder harde budgetgarantie dreigen cliënten tussen wal en schip te vallen”, waarschuwt Jan de Vries, directeur MEE Nederland in een interview met Zorgvisie. MEE Nederland heeft deze week een brandbrief gestuurd aan de Eerste en Tweede Kamer. Daarin vraagt de organisatie aandacht voor de traagheid waarmee de afspraken tussen MEE en gemeenten tot stand komen.

Uit een interne monitor onder 22 MEE-organisaties komt namelijk naar voren dat in 63 procent van de 403 gemeenten nog geen afspraak op bestuurlijk niveau is gemaakt, terwijl deze er op 1 mei had moeten zijn. Bij meer dan 1 op de 10 gemeenten is zelfs nog geen afspraak in voorbereiding. In de overige 37 procent van de gemeenten voldoen de afspraken in verreweg de meeste gevallen niet aan de gestelde voorwaarden van de Wmo.

Budgetgarantie
De Vries legt uit dat staatssecretaris Van Rijn tijdens een Kamerdebat over de Wmo 2015 heeft beloofd dat de cliëntondersteuning geborgd moet zijn in de nieuwe Wmo. “Nadien zijn afspraken gemaakt tussen Van Rijn, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en MEE Nederland over hoe we die cliëntondersteuning in de nieuwe situatie kunnen borgen. Tegelijkertijd is de intentie geuit om frictiekosten die door de overheveling ontstaan, te vermijden. Nu moeten we helaas concluderen dat de afspraken en intenties onvoldoende effect hebben gehad. We vragen daarom in een brandbrief aan de staatssecretaris om een harde budgetgarantie voor 2015 en 2016. Want juist nu hebben de cliënten de ondersteuning het hardste nodig.”

Bij de gemeenten die wel afspraken maken met de MEE-organisaties, worden bestuurlijke afspraken en de eisen die de Wmo stelt aan de cliëntondersteuning niet goed nagekomen, aldus MEE Nederland. Vooral op het gebied van keuzevrijheid, onafhankelijkheid en beschikbaarheid. Zo moet een cliënt bijvoorbeeld een onafhankelijke cliëntondersteuner vrij kunnen kiezen bij toekenningsprocedures voor voorzieningen. In de meeste gevallen is dat niet zo, blijkt uit de monitor van MEE.

“In theorie kunnen gemeenten ook met ons afspreken at andere partijen ondersteuning bieden of samen met ons. Maar efficiënter is dat gemeenten kiezen voor behoud van kennis, expertise en de infrastructuur die nu bij MEE is opgebouwd is. Daar kunnen gemeenten hun voordeel mee doen.”

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

1 reactie

  1. Frits van Vugt (Public Consultancy) op

    MEE-directeur verwart goede clientondersteuning met MEE-ondersteuning, en vergeet dat ook anderen (waaronder vrijwilligers) goede ondersteuning aan cliënten kunnen geven.
    Waarom een budgetgarantie als er ook andere opties zijn? Waarom dit niet overgelaten aan de lokale afweging?

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden