Zorgverleners doen voorstellen voor transitiejaar

1

Zorgprofessionals denken dat de overheveling zorghervorming pas na 2015 succesvol wordt. Er is nog werk aan de winkel.

Het duurt nog een krappe maand tot 2015, het jaar van de zorghervorming. Om een beeld te krijgen hoe de wonen en zorg lokaal geregeld is, zijn 130 professionals bij gemeenten, corporaties en zorgaanbieders gevraagd om hun mening over de transitie.

Vertrouwen?
Van de ondervraagden denkt slechts 8 procent dat de zorghervorming direct een succes zal zijn. Ruim de helft maakt zich zorgen over de kwaliteit van zorg en dienstverlening. 37 procent denkt dat er minstens nog een extra jaar nodig is om de hervorming te laten slagen. Daarnaast blijkt dat in 27 procent van de gevallen de lokale samenwerking nog niet is omgezet in concreet beleid. Bij de helft is het slechts gedeeltelijk omgezet in beleid. De ondervraagden vinden verder dat gemeenten langdurige afspraken moeten maken met zorgaanbieders. De gemeenten maken bovendien onvoldoende gebruik van de kennis van corporaties en zorgaanbieders.

Verbeterpunten
Om de transitie te laten slagen, zijn er een aantal verbeteringen nodig volgens de deelnemers van het onderzoek. Zij vinden onder andere dat het inzicht in wensen en behoefte van de klant moet verbeteren, er moeten afspraken komen over vergoeding van woningaanpassingen en het integraal werken via wijkteams schiet vooralsnog tekort. Door de sluiting van de verzorgingshuizen zijn straks onvoldoende betaalbare alternatieven beschikbaar voor de doelgroep, voorziet driekwart van de respondenten.

Professionals vinden het niet vanzelfsprekend dat de gemeente regelt dat er voldoende geschikte  woningen zijn. Een meerderheid beschouwt dit als een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

1 reactie

  1. Goed beeld. Het is inderdaad jammer dat veel vragen nu nog steeds worden gesteld aan mensen en koepels die ‘het straks moeten gaan doen’ en weinig aan mensen die het ‘nu al jaren doen’. Dan krijg je vooral veel windowdressing, upgrading en wensdromen verpakt als doelstelling. Vandaar dat het ook wat langer gaat duren, deels door het teruguit organiseren als gevolg van het niet goed betrekken van historie en hier & nu. Jammer, maar logisch gevolg van haastige spoed. Wellicht kan men in 2015 dit nog wat goedmaken.